Giá tiêu hôm nay 9/12: Tiếp tục chuỗi ngày tăng

Giá tiêu hôm nay 9/12: Tiếp tục chuỗi ngày tăng

Hàng hoá - Tiêu dùng 09/12/2023, 09:29

Giá tiêu hôm nay 9/12 nối dài chuỗi 5 ngày tăng liên tiếp, dao động trong khoảng 73.500 - 76.500 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay 8/12: Duy trì phiên tăng thứ tư

Giá tiêu hôm nay 8/12: Duy trì phiên tăng thứ tư

Hàng hoá - Tiêu dùng 08/12/2023, 09:20

Giá tiêu hôm nay 8/12 duy trì đà tăng phiên thứ tư liên tiếp với mức cao nhất ghi nhận là 76.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 7/12: Các tỉnh trọng điểm tiếp đà tăng

Giá tiêu hôm nay 7/12: Các tỉnh trọng điểm tiếp đà tăng

Hàng hoá - Tiêu dùng 07/12/2023, 09:28

Giá tiêu hôm nay 7/12 tại thị trường trong nước tiếp tục tăng thêm 500 - 1.000 đồng/kg tại các vùng tiêu trọng điểm

Giá tiêu hôm nay 6/12: Tiến gần mốc 75.000 đồng

Giá tiêu hôm nay 6/12: Tiến gần mốc 75.000 đồng

Hàng hoá - Tiêu dùng 06/12/2023, 11:06

Giá tiêu hôm nay 6/12 tại thị trường trong nước tăng thêm 500 đồng.

Giá tiêu hôm nay 5/12: Ổn định và đi ngang

Giá tiêu hôm nay 5/12: Ổn định và đi ngang

Hàng hoá - Tiêu dùng 05/12/2023, 10:07

Giá tiêu hôm nay 5/12 tại thị trường nội địa ổn định và đi ngang trong khoảng 71.000 - 74.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay 4/12: Đồng loạt lặng sóng

Giá tiêu hôm nay 4/12: Đồng loạt lặng sóng

Hàng hoá - Tiêu dùng 04/12/2023, 09:29

Giá tiêu hôm nay 4/12 thị trường nội địa trầm lắng ngày đầu tuần

Giá tiêu hôm nay 1/12: Tiếp đà tăng

Giá tiêu hôm nay 1/12: Tiếp đà tăng

Hàng hoá - Tiêu dùng 01/12/2023, 09:38

Giá tiêu hôm nay 1/12 tiếp tục điều chỉnh tăng 500 đồng tại thị trường trong nước.

Giá tiêu hôm nay 30/11: Tăng phiên thứ ba liên tiếp

Giá tiêu hôm nay 30/11: Tăng phiên thứ ba liên tiếp

Hàng hoá - Tiêu dùng 30/11/2023, 09:32

Giá tiêu hôm nay 30/11 tăng thứ ba liên tiếp trong tuần

Giá tiêu hôm nay 29/11: Tăng nhẹ tại một số tỉnh trọng điểm

Giá tiêu hôm nay 29/11: Tăng nhẹ tại một số tỉnh trọng điểm

Hàng hoá - Tiêu dùng 29/11/2023, 14:01

Giá tiêu hôm nay 29/11 điều chỉnh tăng nhẹ tại một số địa phương

Giá tiêu hôm nay 28/11: Thị trường trong nước tăng

Giá tiêu hôm nay 28/11: Thị trường trong nước tăng

Hàng hoá - Tiêu dùng 28/11/2023, 10:06

Giá tiêu hôm nay 28/11 tại thị trường trong nước tăng từ 500 - 1.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay 27/11: Duy trì ổn định đầu tuần

Giá tiêu hôm nay 27/11: Duy trì ổn định đầu tuần

Hàng hoá - Tiêu dùng 27/11/2023, 10:58

Giá tiêu hôm nay 27/11 tại thị trường trong nước ổn định và duy trì ​​​​​​​dao động từ 69.500 - 72.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay 25/11: Đi ngang tại thị trường nội địa

Giá tiêu hôm nay 25/11: Đi ngang tại thị trường nội địa

Hàng hoá - Tiêu dùng 25/11/2023, 15:26

Giá tiêu hôm nay 25/11 tại các vùng tiêu trọng điểm trong nước giá tiêu đi ngang ổn định

Giá tiêu hôm nay 24/11: Ổn định

Giá tiêu hôm nay 24/11: Ổn định

Hàng hoá - Tiêu dùng 24/11/2023, 09:50

Giá tiêu trong nước hôm nay 24/11 giữ ổn định.

Giá tiêu hôm nay 23/11: Tiếp tục tăng

Giá tiêu hôm nay 23/11: Tiếp tục tăng

Hàng hoá - Tiêu dùng 23/11/2023, 09:22

Giá tiêu hôm nay 23/11 tại thị trường trong nước tiếp tục tăng.

Giá tiêu hôm nay 21/11: Đồng loạt tăng

Giá tiêu hôm nay 21/11: Đồng loạt tăng

Hàng hoá - Tiêu dùng 22/11/2023, 09:40

Giá tiêu hôm nay 22/11 tại thị trường trong nước đồng loạt tăng thêm 500 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay 21/11: Thị trường trong nước ổn định

Giá tiêu hôm nay 21/11: Thị trường trong nước ổn định

Hàng hoá - Tiêu dùng 21/11/2023, 10:34

Giá tiêu hôm nay 21/11 tại thị trường trong nước duy trì ổn định và đi ngang.

Giá tiêu hôm nay 19/11: Duy trì đà tăng

Giá tiêu hôm nay 19/11: Duy trì đà tăng

Hàng hoá - Tiêu dùng 20/11/2023, 08:55

Giá tiêu hôm nay 19/11 trong khoảng 68.000 - 71.000 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay 18/11: Đồng loạt tăng

Giá tiêu hôm nay 18/11: Đồng loạt tăng

Hàng hoá - Tiêu dùng 18/11/2023, 10:19

Giá tiêu hôm nay 18/11 tại thị trường trong nước đồng loạt tăng 500 đồng/kg.

Giá tiêu hôm nay 17/11: Đi ngang

Giá tiêu hôm nay 17/11: Đi ngang

Hàng hoá - Tiêu dùng 17/11/2023, 09:47

Giá tiêu hôm nay 17/11 trong nước đi ngang.

Giá tiêu hôm nay 16/11: Vượt mốc 70.000 đồng

Giá tiêu hôm nay 16/11: Vượt mốc 70.000 đồng

Hàng hoá - Tiêu dùng 16/11/2023, 09:50

Giá tiêu hôm nay 16/11 điều chỉnh tăng thêm từ 500 -1.000 đồng/kg.