Topic : Hanaka City

Bắc Ninh thanh tra dự án khu phức hợp Hanaka City của Tập đoàn Hanaka

Bắc Ninh thanh tra dự án khu phức hợp Hanaka City của Tập đoàn Hanaka

Bất động sản 29/12/2022, 09:55

UBND tỉnh Bắc Ninh quyết định Thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quá trình thực hiện dự án Hanaka City của Tập đoàn Hanaka.