Tại sao nhiều học sinh điểm kém lại thành công sớm hơn và rực rỡ hơn các bạn bè học giỏi?

Tại sao nhiều học sinh điểm kém lại thành công sớm hơn và rực rỡ hơn các bạn bè học giỏi?

Câu chuyện doanh nhân 19/12/2022, 10:13

Một nghiên cứu chỉ ra 70% triệu phú tự thân chỉ đạt điểm B và C.