Hòa Bình: Một doanh nghiệp bất động sản nợ gần 330 tỷ đồng tiền thuế

Hòa Bình: Một doanh nghiệp bất động sản nợ gần 330 tỷ đồng tiền thuế

Bất động sản 29/08/2022, 20:51

Mới đây, Cục Thuế Hòa Bình đã công khai danh sách 105 doanh nghiệp nợ thuế chốt đến ngày 31/7/2022 với số tiền 529 tỷ đồng.