Thủ tướng đốc thúc việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Thủ tướng đốc thúc việc lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Bất động sản 20/03/2023, 07:03

Công điện của Thủ tướng yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố nghiêm túc thực hiện...