Chuyển đổi số chậm: Doanh nghiệp bảo hiểm phải đối diện sức ép cạnh tranh từ các mô hình mới

Chuyển đổi số chậm: Doanh nghiệp bảo hiểm phải đối diện sức ép cạnh tranh từ các mô hình mới

Doanh nghiệp 28/07/2022, 09:35

Chia sẻ tại “Diễn đàn kinh tế - tài chính trực tuyến 2022: Bancassurance - Tiềm năng và thách thức” chiều 27/7, TS Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế, Thành viên Hội đồng...