Toạ đàm “Quy định mới về nhà ở xã hội: Từ chính sách đến thực thi”

Toạ đàm “Quy định mới về nhà ở xã hội: Từ chính sách đến thực thi”

Bất động sản 11/05/2024, 13:27

Chiều 10/5, tại Hà Nội, Báo Đại biểu Nhân dân tổ chức tọa đàm “Quy định mới về nhà ở xã hội: Từ chính sách đến thực thi”.