“Thời điểm nói đến bất động sản ven đô ai cũng chán thì đó là lúc đầu tư tốt nhất”

“Thời điểm nói đến bất động sản ven đô ai cũng chán thì đó là lúc đầu tư tốt nhất”

Bất động sản 20/02/2023, 21:55

Sau thời gian tăng giá nóng, thị trường bất động sản ven đô đã có dấu hiệu chững lại kể từ thời điểm năm 2022. Đến hiện tại, một số nhà đầu tư cho...