Kiên quyết thu hồi các trường hợp mua, bán nhà ở xã hội không đúng đối tượng

Kiên quyết thu hồi các trường hợp mua, bán nhà ở xã hội không đúng đối tượng

Bất động sản 04/06/2023, 07:53

Trước hiện tượng có một số người trục lợi từ việc mua, bán nhà ở xã hội khiến đối tượng có nhu cầu thật khó tiếp cận nguồn hàng hoặc phải chấp nhận...