Hai tháng đầu năm, bức tranh kinh tế Việt Nam có nhiều mảng màu tích cực

Hai tháng đầu năm, bức tranh kinh tế Việt Nam có nhiều mảng màu tích cực

Doanh nghiệp 06/03/2023, 07:54

Theo Tổng cục Thống kế, các ngành kinh tế Việt Nam, trong hai tháng đầu năm, có nhiều tín hiệu khả quan so với cùng kỳ.