Doanh nghiệp ngành Xây dựng hút hơn 1.700 tỷ đồng qua kênh trái phiếu trong 2 tháng đầu năm

Doanh nghiệp ngành Xây dựng hút hơn 1.700 tỷ đồng qua kênh trái phiếu trong 2 tháng đầu năm

Doanh nghiệp 11/03/2024, 07:33

Dữ liệu từ Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA) cho thấy, trong 2 tháng đầu năm 2024, thị trường trái phiếu doanh nghiệp có 08 đợt phát hành với tổng trị giá...