Nghị định 65/2022/NĐ-CP sẽ làm thị trường trái phiếu minh bạch?.

Nghị định 65/2022/NĐ-CP sẽ làm thị trường trái phiếu minh bạch?.

Tin nóng 19/09/2022, 14:19

Ngày 16/9/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 65/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu...