Topic : Ngủ đông

Thiếu vốn: Doanh nghiệp bất động sản rơi vào trạng thái “ngủ đông”, nhà đầu tư chật vật bán “hàng ngộp”

Thiếu vốn: Doanh nghiệp bất động sản rơi vào trạng thái “ngủ đông”, nhà đầu tư chật vật bán “hàng ngộp”

Bất động sản 29/11/2022, 10:20

Từ doanh nghiệp bất động sản đến các nhà đầu tư cá nhân đang đau đầu vì câu chuyện thanh khoản, nguồn vốn.

Tình trạng “ngủ đông” của thị trường bất động sản hiện nay có giống giai đoạn 2011 - 2012?

Tình trạng “ngủ đông” của thị trường bất động sản hiện nay có giống giai đoạn 2011 - 2012?

Bất động sản 21/11/2022, 21:01

Cùng tình trạng ngủ đông, nhưng thị trường BĐS ở giai đoạn hiện nay sản phẩm và chất lượng xây dựng đều nằm ở mức độ tốt, tuy còn nhiều hạn chế về tín dụng...