Ngân hàng Nhà nước: Không 'siết' cho vay mua nhà ở hình thành trong tương lai

Ngân hàng Nhà nước: Không 'siết' cho vay mua nhà ở hình thành trong tương lai

Bất động sản 01/02/2024, 13:42

Ngân hàng Nhà nước khẳng định về việc Thông tư 22 không siêu cho vay bất động sản. Điều kiện nhà đã hoàn thành theo hợp đồng mua bán nhà chỉ áp dụng...