Đẩy mạnh sắp xếp lại, xử lý nhà, đất công sản trong năm 2023

Đẩy mạnh sắp xếp lại, xử lý nhà, đất công sản trong năm 2023

Bất động sản 21/12/2022, 14:29

Cục Quản lý công sản - Bộ Tài chính cho biết trong năm 2023 sẽ đẩy mạnh việc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất công sản, đặc biệt là các cơ sở nhà đất...