Bộ Công Thương đẩy mạnh xúc tiến thương mại

Bộ Công Thương đẩy mạnh xúc tiến thương mại

Hàng hoá - Tiêu dùng 06/05/2023, 07:45

Để tháo gỡ khó khăn cho xuất khẩu hàng hóa, Bộ Công Thương đang đẩy mạnh các giải pháp xúc tiến thương mại.