Xuất khẩu sang các thị trường chủ lực sụt giảm mạnh

Xuất khẩu sang các thị trường chủ lực sụt giảm mạnh

Doanh nghiệp 06/03/2023, 07:42

Bối cảnh quốc tế đã tác động tiêu cực đến hoạt động xuất khẩu của Việt Nam. Trong đó, xuất khẩu 2 tháng đầu năm nay tới hầu hết các thị trường...