Nợ cần chú ý tăng mạnh: Dấu hiệu “ủ bệnh” của các ngân hàng?

Nợ cần chú ý tăng mạnh: Dấu hiệu “ủ bệnh” của các ngân hàng?

Thị Trường 10/05/2023, 15:46

Chỉ 3 tháng đầu năm 2023, bên cạnh nợ xấu tăng vọt thì nợ nhóm 2 (nợ cần chú ý) tại một số ngân hàng bắt đầu tăng theo cấp số nhân.

Lợi nhuận tại LienVietPostBank giảm mạnh do đâu?

Lợi nhuận tại LienVietPostBank giảm mạnh do đâu?

Tài chính - Ngân hàng 26/04/2023, 09:45

Lợi nhuận trước thuế quý 1/2023 của LienVietPostBank đạt 1.566 tỷ đồng, giảm gần 13% so với cùng kỳ, trong đó nguồn thu chính giảm 3,5%.