Đề xuất quy định mới về Quỹ phát triển đất

Đề xuất quy định mới về Quỹ phát triển đất

Bất động sản 25/04/2024, 11:20

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất với nhiều đề xuất mới được bổ sung.

Giải quyết khó khăn, vướng mắc trong tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển đất

Giải quyết khó khăn, vướng mắc trong tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển đất

Bất động sản 24/04/2024, 16:34

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất.

Đề nghị giữ lại quy định về Quỹ phát triển đất

Đề nghị giữ lại quy định về Quỹ phát triển đất

Bất động sản 10/01/2024, 15:20

Mới đây, Hiệp hội Bất động sản TP HCM (HoREA) có văn bản kiến nghị sửa đổi, bổ sung quy định về đấu thầu dự án có sử dụng đất để lựa chọn...