VnFinance
Thứ tư, 24/04/2024, 16:34 PM

Giải quyết khó khăn, vướng mắc trong tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển đất

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất.

Giải quyết khó khăn, vướng mắc trong tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển đất
Giải quyết khó khăn, vướng mắc trong tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển đất.
 

Bộ Tài chính cho biết, Luật Đất đai số 31/2024/QH15, được Quốc hội thông qua ngày 18/01/2024, trong đó tại Điều 114 quy định về Quỹ phát triển đất và giao "Chính phủ quy định chi tiết Điều này".

Tại Quyết định số 222/QĐ-TTg ngày 05/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đất đai số 31/2024/QH15, Thủ tướng Chính phủ phân công: Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ, ngành có liên quan xây dựng Nghị định quy định về Quỹ phát triển đất, thời hạn ban hành tháng 5/2024.

Tổ chức, hoạt động của Quỹ phát triển đất thời gian qua còn những khó khăn, vướng mắc

Quỹ phát triển đất trước đây được thành lập theo quy định của pháp luật đất đai năm 2003 (Điều 34 Nghị định số 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ, Quyết định số 40/2010/QĐ-TTg ngày 12/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ), pháp luật đất đai năm 2013 (Điều 111 Luật Đất đai năm 2013, Điều 6 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ).

Để đánh giá thực trạng hoạt động của Quỹ phát triển đất tại các địa phương, Bộ Tài chính đã rà soát chính sách liên quan và có các Công văn gửi các địa phương để đánh giá thực trạng, đề xuất giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển đất. Qua tổng hợp báo cáo của 63/63 địa phương gửi Bộ Tài chính thời điểm năm 2023 cho thấy, có 57 địa phương đã thành lập Quỹ phát triển đất; trong đó có 27 Quỹ hoạt động theo mô hình độc lập, 30 Quỹ hoạt động theo mô hình ủy thác.

Theo báo cáo của các địa phương, việc thành lập và hoạt động của Quỹ phát triển đất là cần thiết, góp phần giúp chính quyền địa phương trong việc tập trung nguồn lực tài chính để kịp thời ứng vốn, thúc đẩy công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tạo quỹ đất, đảm bảo tiến độ thực hiện dự án và nâng cao hiệu quả của dự án. Thực tế thực hiện cho thấy, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tạo quỹ đất sạch là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, chịu sự tác động của nhiều yếu tố khách quan và chủ quan, nếu không có một nguồn lực sẵn sàng chi trả để thực hiện các công việc này thì sẽ có ảnh hưởng lớn tới tiến độ thực hiện các dự án/nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh. Bên cạnh đó, việc giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch để đấu giá quyền sử dụng đất sẽ góp phần hiện thực hóa chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong việc đẩy mạnh việc giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất. Việc ra đời của Quỹ phát triển đất đã góp phần đáp ứng các nhu cầu nêu trên.

Tuy nhiên, tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển đất trong thời gian qua còn những khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng tới việc thực hiện nhiệm vụ và các hoạt động của Quỹ. Những khó khăn, vướng mắc chủ yếu như sau:

- Chưa rõ nguồn vốn hoạt động của Quỹ gồm những nguồn vốn nào để đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ của Quỹ; việc cấp vốn điều lệ cho Quỹ được thực hiện như thế nào (mức vốn điều lệ cấp cho Quỹ, thẩm quyền, thủ tục cấp).

- Cơ cấu tổ chức của Quỹ trong trường hợp ủy thác toàn bộ cho Quỹ đầu tư phát triển hoặc Quỹ tài chính khác của địa phương còn có điểm bất hợp lý, không còn phù hợp với thực tiễn hoạt động.

- Thiếu cơ chế để bảo đảm nguồn kinh phí chi trả cho hoạt động của bộ máy, quản lý hành chính của Quỹ làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ của Quỹ theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

- Quy định về việc hoàn trả vốn ứng cho Quỹ phát triển đất (nguồn hoàn trả, trình tự, thủ tục hoàn trả vốn ứng...) tại Quyết định số 40/2010/QĐ-TTg ngày 12/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ không còn phù hợp với quy định của Luật Ngân sách nhà nước và Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất nhưng chưa được sửa đổi, bổ sung.

- Thời gian qua, Quốc hội, Chính phủ đã ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật có liên quan tới tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển đất dẫn đến một số nội dung của Quyết định số 40/2010/QĐ-TTg ngày 12/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ không còn phù hợp, cần sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế để bảo đảm cơ sở pháp lý cho hoạt động của Quỹ phát triển đất.

Từ cơ sở nêu trên, việc Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành Nghị định quy định về Quỹ phát triển đất để quy định chi tiết Điều 114 Luật Đất đai năm 2024 (thay thế Quyết định số 40/2010/QĐ-TTg ngày 12/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ) là cần thiết và có cơ sở pháp lý, cơ sở thực tiễn.

Việc xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về Quỹ phát triển đất nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý về Quỹ phát triển đất theo quy định của pháp luật đất đai năm 2024, giải quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển đất, tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ phát triển đất.


Những câu chuyện “biết rồi, khổ lắm, nói mãi” trên hành trình chông gai của người mua nhà
Những câu chuyện “biết rồi, khổ lắm, nói mãi” trên hành trình chông gai của người mua nhà

Hành trình mua nhà của người tiêu dùng Việt Nam đang phải đối mặt với rất nhiều trở ngại mang tính chất cố hữu. Sự ra đời của Vinhomes Market - giải pháp giao dịch...

Khẩn trương hoàn thiện Nghị định về tiền thuê đất, tiền sử dụng đất
Khẩn trương hoàn thiện Nghị định về tiền thuê đất, tiền sử dụng đất

Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp trực tuyến về dự thảo Nghị định quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Tin bất động sản ngày 21/5: Động thổ dự án nhà ở xã xội Golden Square Lào Cai hơn 2.000 tỷ đồng
Tin bất động sản ngày 21/5: Động thổ dự án nhà ở xã xội Golden Square Lào Cai hơn 2.000 tỷ đồng

Công ty CP đầu tư IMG Huế bị phạt 500 triệu đồng do bán nhà chưa đủ điều kiện; Đà Nẵng tiếp tục kêu gọi đầu tư dự án nhà ở xã hội mới;...

HoREA đề xuất miễn tiền sử dụng đất xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân
HoREA đề xuất miễn tiền sử dụng đất xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân

Đó là một trong các góp ý của Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) cho dự thảo Nghị định quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

HoREA đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về giá đất tính tiền sử dụng đất
HoREA đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về giá đất tính tiền sử dụng đất

Tại Văn bản số 62/2024/CV-HoREA ngày 20/5/2024 góp ý cho dự thảo Nghị định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh (HoREA)...

HoREA: Cần bổ sung các quy định liên quan đến kinh phí, khoản thu từ đất với trường hợp tái định cư
HoREA: Cần bổ sung các quy định liên quan đến kinh phí, khoản thu từ đất với trường hợp tái định cư

Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) vừa có văn bản góp ý về dự thảo về Nghị định quy định tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.

Bắt tay “ông lớn” Singapore, Vinhomes tiếp tục khuynh đảo thị trường với siêu phẩm mới
Bắt tay “ông lớn” Singapore, Vinhomes tiếp tục khuynh đảo thị trường với siêu phẩm mới

Là sản phẩm đánh dấu sự hợp tác của Vinhomes và GIC - Quỹ đầu tư đình đám đến từ đảo quốc sư tử, các siêu phẩm bất động sản (BĐS) thuộc phân khu...

Giá đất nền có dấu hiệu tăng trở lại ở các thành phố lớn
Giá đất nền có dấu hiệu tăng trở lại ở các thành phố lớn

Sáng 20/5, tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho rằng, giá đất nền có dấu hiệu tăng trở...

Khánh Hòa: Hơn 5.940 giao dịch bất động sản trong quý I/2024
Khánh Hòa: Hơn 5.940 giao dịch bất động sản trong quý I/2024

Thị trường bất động sản Khánh Hòa từ đầu năm đến nay khởi sắc, ghi nhận hơn 5.940 giao dịch, với tổng giá trị trên 7.630 tỷ đồng.

Hà Nội thiếu hàng chục ngàn căn hộ, người dân “đỏ mắt” chờ dự án mới ra mắt
Hà Nội thiếu hàng chục ngàn căn hộ, người dân “đỏ mắt” chờ dự án mới ra mắt

Theo các chuyên gia, từ nay đến 2025, Hà Nội dự kiến sẽ thiếu hụt khoảng 50.000 căn hộ. Đây là lý do khiến các dự án chung cư mới trở nên sốt xình xịch...

Quy định về cấp sổ đỏ cho hộ gia đình đang sử dụng đất không có giấy tờ
Quy định về cấp sổ đỏ cho hộ gia đình đang sử dụng đất không có giấy tờ

Luật Đất đai số 31/2024/QH15 quy định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất đối với trường hợp hộ gia đình,...

Tin bất động sản ngày 20/5: Yêu cầu chủ đầu tư công khai dự án nhà ở xã hội
Tin bất động sản ngày 20/5: Yêu cầu chủ đầu tư công khai dự án nhà ở xã hội

Hải Phòng chấp thuận Công ty Hoàng Huy làm chủ đầu tư cao ốc gần 3.200 tỷ đồng; Khánh Hòa sẽ có thêm nhiều cụm công nghiệp mới;...

Ninh Bình: Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công đối với những dự án có tỷ lệ giải ngân thấp
Ninh Bình: Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công đối với những dự án có tỷ lệ giải ngân thấp

UBND tỉnh Ninh Bình vừa có văn bản chỉ đạo các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các chủ đầu tư dự án phải triển khai nghiêm túc...

Hà Nội: Thị trường văn phòng cho thuê hướng đến các dự án xanh
Hà Nội: Thị trường văn phòng cho thuê hướng đến các dự án xanh

Thị trường văn phòng cho thuê tại Hà Nội được ghi nhận sôi động trở lại với các giao dịch về mở rộng hoặc chuyển dịch văn phòng...

Tin bất động sản tuần qua: TP HCM chỉ có thêm 1 dự án nhà ở mới trong quý I/2024
Tin bất động sản tuần qua: TP HCM chỉ có thêm 1 dự án nhà ở mới trong quý I/2024

Quảng Nam tháo gỡ vướng mắc loạt dự án bất động sản tại thị xã Điện Bàn; Chính phủ thống nhất Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/7/2024;...

Tin bất động sản ngày 18/5: Viglacera bán nhà ở xã hội tại Bắc Ninh với giá 8,5 triệu đồng/m2
Tin bất động sản ngày 18/5: Viglacera bán nhà ở xã hội tại Bắc Ninh với giá 8,5 triệu đồng/m2

Bắc Giang duyệt quy hoạch Cụm công nghiệp 75ha;Thái Nguyên giao 4,4ha đất cho FECON làm khu đô thị 2.250 tỷ đồng;...

Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoàn tất thủ tục pháp lý 37 dự án nhà ở xã hội, quy mô 35.000 căn
Thành phố Hồ Chí Minh sẽ hoàn tất thủ tục pháp lý 37 dự án nhà ở xã hội, quy mô 35.000 căn

Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản báo cáo về hoạt động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các dự án bất động sản và tình hình triển khai...

Hà Nội: Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị H2-3 tại quận Thanh Xuân
Hà Nội: Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị H2-3 tại quận Thanh Xuân

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2480/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị H2-3,...

Nhà đầu tư cần lưu ý gì khi mua căn hộ để cho thuê
Nhà đầu tư cần lưu ý gì khi mua căn hộ để cho thuê

Hiện nay, kênh đầu tư mua căn hộ cho thuê được đánh giá là ổn định hơn bởi đang có dấu hiệu khởi sắc của thị trường bất động sản...

VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance