Tin bất động sản nổi bật trong tuần: Doanh nghiệp địa ốc kiến nghị Chính phủ và Bộ Xây dựng 'giải cứu' thị trường

Tin bất động sản nổi bật trong tuần: Doanh nghiệp địa ốc kiến nghị Chính phủ và Bộ Xây dựng 'giải cứu' thị trường

Bất động sản 13/11/2022, 07:20

Tin bất động sản nổi bật trong tuần: Loạt “ông lớn” họp với Chính phủ và Bộ Xây dựng, kiến nghị "giải cứu" thị trường; Nhiều vi phạm loạt dự án tại Kon Tum…