Shophouse khối đế: Đầu tư an toàn, sinh lời bền vững

Shophouse khối đế: Đầu tư an toàn, sinh lời bền vững

Bất động sản 14/09/2022, 10:00

Không chỉ là nơi cất giữ tài sản tốt, các shophouse khối đế còn được coi là “gà đẻ trứng vàng” cho các chủ nhân khi luôn có hiệu suất khai thác cao.