Hướng đi 'mở' để hình thành các dự án nông nghiệp quy mô lớn

Hướng đi "mở" để hình thành các dự án nông nghiệp quy mô lớn

Bất động sản 27/03/2023, 08:07

Về vấn đề “mở rộng hạn điền” trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), chuyên gia pháp lý Nguyễn Văn Đỉnh cho rằng, đây là một tư duy đúng đắn...