Hà Nội phải giải ngân 39.986 tỷ đồng trong năm 2024 và 2025

Hà Nội phải giải ngân 39.986 tỷ đồng trong năm 2024 và 2025

Bất động sản 23/04/2024, 07:45

Từ nay đến hết năm 2025, Thành phố Hà Nội sẽ phải giải ngân 39.986 tỷ đồng thuộc kế hoạch vốn trung hạn 5 năm giai đoạn 2021 – 2025.