IMF cảnh báo về nguy cơ đối với sự ổn định kinh tế toàn cầu

IMF cảnh báo về nguy cơ đối với sự ổn định kinh tế toàn cầu

Tài chính - Ngân hàng 28/03/2023, 08:09

Nền kinh tế toàn cầu đang phải đối mặt với một năm khó khăn trước mắt khi hậu quả của các cuộc khủng hoảng ngân hàng gần đây...