Bamboo Capital chính thức hoạt động theo mô hình tập đoàn

Bamboo Capital chính thức hoạt động theo mô hình tập đoàn

Doanh nghiệp 06/09/2022, 23:37

Ngày 5/9/2022, Công ty cổ phần Tập đoàn Bamboo Capital (HoSE: BCG) đã ra thông báo chính thức sử dụng tên mới (tên cũ là Công ty cổ phần Bamboo Capital).