Xử phạt Công ty CP Tập đoàn Nam Mê Kông 210 triệu đồng vì không công bố thông tin

Xử phạt Công ty CP Tập đoàn Nam Mê Kông 210 triệu đồng vì không công bố thông tin

Chứng khoán 17/08/2022, 06:33

Vừa qua, UBCKNN ban hành Quyết định số 569/QĐ-XPVPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Tập đoàn Nam Mê Kông (HNX: VC3) với số tiền 210 triệu đồng.