Những địa phương nào được thành lập đô thị mới?

Những địa phương nào được thành lập đô thị mới?

Bất động sản 24/02/2023, 07:56

Mới đây, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập...