Chủ tịch Hà Nội ra 'tối hậu thư' cho 64 dự án chậm triển khai ở Mê Linh

Chủ tịch Hà Nội ra "tối hậu thư" cho 64 dự án chậm triển khai ở Mê Linh

Bất động sản 24/03/2023, 07:44

Văn phòng UBND TP Hà Nội vừa có thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh về kết quả kiểm tra,...