Đầu tư LDG huỷ kế hoạch góp thêm vốn, đồng thời thoái sạch vốn tại chủ dự án LDG Grand Hồ Tràm

Đầu tư LDG huỷ kế hoạch góp thêm vốn, đồng thời thoái sạch vốn tại chủ dự án LDG Grand Hồ Tràm

Bất động sản 20/12/2022, 08:30

Đầu tư LDG vừa thông báo chuyển nhượng 5,4 triệu cổ phần, tương đương 99,9% vốn điều lệ của công ty tại CTCP Thủy sản Bình Minh, chủ dự án LDG Grand Hồ Tràm.