Topic : Wincommerce

Masan Group làm ăn ra sao trong quý đầu tiên năm 2024?

Masan Group làm ăn ra sao trong quý đầu tiên năm 2024?

Doanh nghiệp 26/04/2024, 11:20

Quý I/2024, lợi nhuận của Masan Group tiếp tục tăng trưởng. Nợ vay hơn 69.000 tỷ đồng, xấp xỉ so với đầu năm, chiếm gần 48% nguồn vốn.