Hơn 1.000 ô tô Subaru Solterra đời mới nhất bị tái triệu hồi, nguyên nhân do đâu?

Hơn 1.000 ô tô Subaru Solterra đời mới nhất bị tái triệu hồi, nguyên nhân do đâu?

Xe và Công nghệ 27/02/2023, 07:47

Theo thông tin từ nhà sản xuất, hơn 1.000 ô tô Subaru Solterra đời 2023 từng được sửa chữa lỗi bulong trung tâm...