Xóa nợ hơn 7.600 tỷ đồng tiền thuế cho doanh nghiệp và người dân

Xóa nợ hơn 7.600 tỷ đồng tiền thuế cho doanh nghiệp và người dân

Tin nóng 16/05/2023, 15:45

Chính phủ vừa gửi Quốc hội báo cáo về tình hình xử lý nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019. Theo đó, trong 3 năm, Chính phủ đã xóa nợ...