Tháng đầu tiên của năm mới, Việt Nam đã xuất siêu 3,6 tỷ USD

Tháng đầu tiên của năm mới, Việt Nam đã xuất siêu 3,6 tỷ USD

Doanh nghiệp 30/01/2023, 10:25

Theo Tổng cục Thống kê, xuất siêu của Việt Nam đạt mức 3,6 tỷ USD ngay trong tháng đầu tiên của năm 2023.