VnFinance
Thứ tư, 10/08/2022, 09:59 AM
  • Click để copy

Tập đoàn Masan: Xuất hiện hơn 15.000 tỷ nợ vay trái phiếu không có đảm bảo

6 tháng đầu năm 2022, Tập đoàn Masan ghi nhận doanh thu giảm nhưng lợi nhuận vẫn tăng mạnh. Đồng thời, dòng tiền kinh doanh bất ngờ âm do các khoản phải thu tăng mạnh...

Doanh thu giảm, lợi nhuận tại Tập đoàn Masan vẫn tăng nhờ đâu?

Quý 2/2022, CTCP Tập đoàn Masan (Mã CK: MSN) ghi nhận doanh thu thuần giảm 16% so với cùng kỳ năm trước, đạt 17.834 tỷ đồng. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế của MSN đạt gần 1.215 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2022, doanh thu thuần tại Tập đoàn Masan đạt 36.023 tỷ đồng, giảm 12,5% so với mức 41.196 tỷ đồng của cùng kỳ năm 2021.

Theo doanh nghiệp, nguyên nhân chủ yếu khiến doanh thu giảm là do tác động của việc chuyển giao mảng thức ăn chăn nuôi.

Nếu loại trừ doanh thu từ mảng thức ăn chăn nuôi của năm 2021 để so sánh tương đương, doanh thu thuần của MSN trong quý 2/2022 tăng 9,1% so với cùng kỳ do tăng trưởng từ Masan High-Tech Materials (MHT) và MCH.

loi-nhuan-tai-tap-doan-ma

Ngoài hoạt động kinh doanh chính, trong 6 tháng đầu năm 2022, doanh thu hoạt động tài chính của Tập đoàn Masan còn ghi nhận tới 1.591 tỷ đồng, cao gấp 3,4 lần so với cùng kỳ năm trước. Chủ yếu đến từ lãi từ đánh giá lại giá trị khoản đầu tư trước đây, lên tới 516 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước không phát sinh khoản doanh thu tài chính này; lãi thu từ tiền gửi, cho vay và hoạt động đầu tư đạt gần 409 tỷ đồng và doanh thu tài chính khác đạt hơn 402 tỷđồng).

Đáng chú ý, MSN cho biết, trong kỳ, tập đoàn này đã ghi nhận khoản lãi phát sinh một lần từ việc đánh giá lại khoản đầu tư trước đây vào Phúc Long Heritage. Theo đó, hồi tháng 2/2022, Tập đoàn Masan đã rót 110 triệu USD để gom thêm 31% cổ phần Phúc Long, qua đó nâng tỷ lệ sở hữu tại chuỗi đồ uống này lên mức chi phối.

Tính chung 6 tháng đầu năm 2022, chi phí tài chính và các khoản chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp đều tăng. Tuy nhiên, nguồn doanh thu tài chính tăng cao đã giúp MSN bù đắp đáng kể các chi phí tài chính và chi phí khác phát sinh trong kỳ.

Vì vậy, MSN ghi nhận lợi nhuận sau thuế ở mức 3.110 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lợi nhuận sau thuế phân bổ cho chủ sở hữu của MSN đạt hơn 2.576 tỷ đồng, cao gấp 2,6 lần so với cùng kỳ năm 2021.

loi-nhuan-tai-tap-doan-masan
loi-nhuan-tai-tap-doan-masan-4
Giải trình biến động lợi nhuận tại Tập đoàn Masan (nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2022)

Dòng tiền kinh doanh tại Tập đoàn Masan bất ngờ âm

Mặc dù báo lãi 6 tháng qua tăng bằng lần, song Tập đoàn Masan lại gặp vấn đề lớn khi dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh lại âm gần 548 tỷ đồng trong khi cùng kỳ 2021 dương hơn 1.531 tỷ đồng.

Một trong những nguyên nhân khiến dòng tiền kinh doanh âm là do hàng tồn kho và các khoản phải thu bất ngờ tăng nhanh. Cụ thể, tính đến cuối quý 2/2022, tổng giá trị các khoản phải thu tăng tới 51% so với đầu năm, lên gần 12.896 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 63% so với đầu năm, lên mức gần 10.831 tỷ đồng; khoản phải thu dài hạn cũng tăng thêm 187 tỷ đồng lên 2.065 tỷ đồng, tương đương tăng 10% so với đầu năm.

Đồng thời, dòng tiền thuần từ hoạt động đầu tư tại MSN cũng âm hơn 14.826 tỷ đồng trong khi cùng kỳ 2021 dương hơn 2.596 tỷ đồng. Duy nhất chỉ có dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính dương gần 2.786 tỷ đổng.

Do đó, dòng tiền thuần trong kỳ tại Tập đoàn Masan âm hơn 12.588 trong khi cùng kỳ 2021 dương hơn 3.822 tỷ đồng.

Thông thường, khi nhìn nhận kết quả kinh doanh của một doanh nghiệp, nhiều nhà đầu tư chủ yếu chỉ quan tâm tới yếu tố doanh thu, lợi nhuận và thường bỏ qua yếu tố dòng tiền. Trong khi trên thực tế, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh mới là điểm mấu chốt để có thể đánh giá chính xác và toàn diện về sức khỏe tài chính của doanh nghiệp. Vì vậy, dòng tiền kinh doanh âm là chỉ báo xấu đối với sức khỏe tài chính của doanh nghiệp.

Theo các chuyên gia, trường hợp tiền thu vào nhỏ hơn tiền chi ra cho thấy doanh nghiệp gặp khó khăn trong quá trình tiêu thụ sản phẩm hoặc khó thu hồi tiền. Điều này đồng nghĩa với việc doanh nghiệp chỉ ghi nhận lãi trên sổ sách chứ chưa thu được tiền về.

Hơn 15.000 tỷ đồng nợ vay trái phiếu không có đảm bảo, nợ ngắn hạn vượt quá tài sản ngắn hạn

Nhằm bù đắp dòng tiền thiếu hụt, Tập đoàn Masan đã đẩy mạnh đi vay nợ để có vốn duy trì và mở rộng hoạt động kinh doanh.

Xem thêm: Bộ trưởng Bộ Tài chính: 4 điều cần đặc biệt lưu ý trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp 

loi-nhuan-tai-tap-doan-masan-2
Chi tiết nợ vay tại MSN (nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2022)

Theo đó, tính đến cuối quý 2/2022, nợ vay bao gồm cả trái phiếu hơn 56.872 tỷ đồng, chiếm 45% tổng tài sản.

Trong đó, nợ vay ngắn hạn tăng tới 64% so với đầu năm, từ 18.806 tỷ đồng lên hơn 30.751 tỷ đồng. Ngược lại, nợ vay dài hạn giảm 34% từ 39.372 tỷ đồng xuống còn 26.121 tỷ đồng. Đáng nói, Tập đoàn Masan có hơn 15.723 tỷ đồng là nợ vay trái phiếu không có đảm bảo và gần 18.756 tỷ đồng là trái phiếu có đảm bảo.

Vì tăng cường hoạt động vay nợ (chủ yếu là nợ vay ngắn hạn), do đó, tính đến cuối quý 2/2022, Tập đoàn Masan ghi nhận nợ ngắn hạn phải trả cao hơn tài sản ngắn hạn đến 15.529 tỷ đồng, tương đương cao gấp 1,4 lần tài sản ngắn hạn.

Cụ thể, nợ ngắn hạn phải trả ghi nhận hơn 52.344 tỷ đồng, tăng đến 52% so với đầu năm. Trong khi đó, tài sản ngắn hạn chỉ ghi nhận 36.815 tỷ đồng, giảm 16% so với hồi đầu năm.

Thực tế, nếu tài sản ngắn hạn nhỏ hơn nợ ngắn hạn điều này chứng tỏ doanh nghiệp không giữ vững quan hệ cân đối giữa tài sản ngắn hạn với nợ ngắn hạn vì xuất hiện dấu hiệu doanh nghiệp đã sử dụng một phần nguồn vốn ngắn hạn vào tài sản dài hạn. Mặc dù nợ ngắn hạn có khi do chiếm dụng hợp pháp hoặc có mức lãi thấp hơn lãi nợ dài hạn tuy nhiên chu kỳ luân chuyển tài sản khác với chu kỳ thanh toán cho nên dễ dẫn đến những vi phạm nguyên tắc tín dụng và có thể đưa đến một hệ quả tài chính xấu hơn.

Xem thêm: Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ: Tiềm ẩn nhiều rủi ro

loi-nhuan-tai-tap-doan-masan-3

Về kế hoạch kinh doanh, năm 2022, Tập đoàn Masan lên kế hoạch doanh thu thuần hợp nhất ước tính sẽ đạt từ 90.000-100.000 tỷ đồng, tăng trưởng 22% – 36% so với mức 74.200 tỷ đồng (loại trừ doanh thu mảng thức ăn chăn nuôi) trong năm 2021.

Không chỉ phát hành cổ phiếu riêng lẻ, MSN cho biết đang lên phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu và tăng vốn điều lệ. Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành toàn bộ số cổ phiếu được Chủ Sở Hữu Trái Phiếu yêu cầu thực hiện chuyển đổi (“Cổ Phiếu Chuyển Đổi”) một cách hợp lệ theo quy định của Các Văn Kiện Trái Phiếu và tối đa 5% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của Công ty sau khi chuyển đổi.

Bên cạnh đó, Tập đoàn này còn lên kế hoạch niêm yết các trái phiếu phát hành ra công chúng trong năm 2022 và cho đến trước Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

Tờ trình Đại hội cổ đông cho biết Masan cũng có kế hoạch lên phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi ra thị trường quốc tế và phương án phát hành cổ phiếu để chuyển đổi trái phiếu và tăng vốn điều lệ. Thời gian dự kiến phát hành trong năm 2022 và/hoặc 2023. Mệnh giá trái Phiếu dự kiến 100.000 USD và là bội số của 1.000 USD hoặc mệnh giá khác được phù hợp với thông lệ thị trường. Số lượng trái phiếu dự kiến phát hành tối đa 500.000.000 USD. 

Xem thêm: Một công ty con của Tập đoàn Masan phát hành trái phiếu để đảo nợ


Hàng chục nghìn doanh nghiệp châu Âu đứng trước nguy cơ phá sản
Hàng chục nghìn doanh nghiệp châu Âu đứng trước nguy cơ phá sản
03/10/2022 Doanh nghiệp

Tờ Der Spiegel hồi cuối tuần vừa rồi dẫn nguồn tin từ Hiệp hội Bán lẻ Đức đưa tin, hơn 15.000 cửa hàng ở Đức đang phải đối mặt với tình trạng phá sản...

Giá trị hàng loạt doanh nghiệp giảm đến 50% sau 9T2022, bất ngờ 4 cái tên ngược dòng ấn tượng
Giá trị hàng loạt doanh nghiệp giảm đến 50% sau 9T2022, bất ngờ 4 cái tên ngược dòng ấn tượng
03/10/2022 Doanh nghiệp

Sau 9 tháng đầu năm, tổng vốn hóa của 20 doanh nghiệp lớn nhất thị trường giảm xấp xỉ 20% so với đầu năm, tương ứng giảm 707.000 tỷ xuống còn 2,91 triệu tỷ đồng.

Vndirect: “Heo ăn chuối” không có quá nhiều khác biệt so với những sản phẩm thịt sạch đang có trên thị trường
Vndirect: “Heo ăn chuối” không có quá nhiều khác biệt so với những sản phẩm thịt sạch đang có trên thị trường
02/10/2022 Doanh nghiệp

Vndirect cho rằng “sân chơi” thịt lơn sạch hiện đang khá chật chội, với sự tham gia của những nhân tố mới (Bapi Heo ăn chuối, BAF) bên cạnh nhiều công ty lớn...

Năm Bảy Bảy có thêm một cổ đông cá nhân lớn
Năm Bảy Bảy có thêm một cổ đông cá nhân lớn
02/10/2022 Doanh nghiệp

Sau khi chi ra khoảng 30 tỷ đồng để tăng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Đầu tư Năm Bảy Bảy, ông Nguyễn Văn Thịnh chính thức trở thành cổ đông lớn của NBB...

UBCKNN xử phạt Công ty CP Tân Phú Việt Nam 210 triệu đồng
UBCKNN xử phạt Công ty CP Tân Phú Việt Nam 210 triệu đồng
01/10/2022 Doanh nghiệp

Mới đây, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 726/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối...

T&T Group hợp tác với đối tác Cuba sản xuất vắc xin phòng cúm và thuốc chữa ung thư
T&T Group hợp tác với đối tác Cuba sản xuất vắc xin phòng cúm và thuốc chữa ung thư
30/09/2022 Doanh nghiệp

Ngày 30/9, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Diễn đàn Xúc tiến Kinh doanh Việt Nam - Cuba, Tập đoàn T&T Group và Tập đoàn Công nghệ Sinh học và Dược phẩm Cuba (BioCubaFarma)...

Tỉ phú giàu nhất Châu Á: Trung Quốc khó có thể phục hồi sau thời kỳ kinh tế suy yếu
Tỉ phú giàu nhất Châu Á: Trung Quốc khó có thể phục hồi sau thời kỳ kinh tế suy yếu
30/09/2022 Doanh nghiệp

Tỷ phú Ấn Độ Gautam Adani – người hiện đang giàu nhất Châu Á, mới đây đã nhận định rằng Trung Quốc “sẽ ngày càng cảm thấy bị cô lập”...

Nguồn tiền để Masan Group thực hiện hàng loạt thương vụ M&A, xây dựng hệ sinh thái “đồ sộ”
Nguồn tiền để Masan Group thực hiện hàng loạt thương vụ M&A, xây dựng hệ sinh thái “đồ sộ”
30/09/2022 Doanh nghiệp

“Cô đọng” trong một chuỗi WIN, nhưng sau vô số những lần mua bán vốn, trải dài mọi lĩnh vực từ khai thác mỏ đến ngân hàng, hệ sinh thái của Tập đoàn...

Doanh thu giảm, dòng tiền âm, TTC Land vẫn cho đối tác vay 1.400 tỷ đồng
Doanh thu giảm, dòng tiền âm, TTC Land vẫn cho đối tác vay 1.400 tỷ đồng
30/09/2022 Doanh nghiệp

Dù cho doanh thu sụt giảm so với cùng kỳ và dòng tiền âm hơn 600 tỷ đồng nhưng TTC Land vẫn cho đối tác vay 1.400 tỷ đồng.

Xây dựng Hòa Bình (HBC) chuẩn bị phát hành 7,55 triệu cổ phiếu ESOP với giá “rẻ” hơn 41% thị giá
Xây dựng Hòa Bình (HBC) chuẩn bị phát hành 7,55 triệu cổ phiếu ESOP với giá “rẻ” hơn 41% thị giá
30/09/2022 Doanh nghiệp

Cổ phiếu HBC đã giảm mạnh 2 phiên liên tiếp và rơi xuống mức 17.000 đồng/cổ phiếu, ghi nhận mức giảm gần một nửa so với đỉnh hồi đầu năm.

Khám phá hệ sinh thái nhiều công ty tỷ đô nhất của 2 tỷ phú lập nghiệp từ Đông Âu
Khám phá hệ sinh thái nhiều công ty tỷ đô nhất của 2 tỷ phú lập nghiệp từ Đông Âu
29/09/2022 Doanh nghiệp

Với hàng loạt doanh nghiệp quy mô lớn, Masan – Techcombank là hệ sinh thái có nhiều thành viên có định giá trên 1 tỷ USD nhất trong nhóm các doanh nghiệp tư nhân...

HAGL trả hơn 600 tỷ đồng nợ gốc trái phiếu
HAGL trả hơn 600 tỷ đồng nợ gốc trái phiếu
29/09/2022 Doanh nghiệp

Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, HOSE: HAG) vừa thông báo đã hoàn tất trả một phần nợ gốc của lô trái phiếu có mã là HAGLBOND16.26.

Mỗi nhà thuốc kiếm được bao nhiêu tiền cho Long Châu, Pharmacity, An Khang?
Mỗi nhà thuốc kiếm được bao nhiêu tiền cho Long Châu, Pharmacity, An Khang?
29/09/2022 Doanh nghiệp

Long Châu có doanh thu trung bình trên mỗi nhà thuốc cao gấp đôi so với hai đối thủ.

Apec Investment muốn phát hành cổ phiếu, huy động hơn 1.260 tỷ đồng để đầu tư và thâu tóm dự án
Apec Investment muốn phát hành cổ phiếu, huy động hơn 1.260 tỷ đồng để đầu tư và thâu tóm dự án
29/09/2022 Doanh nghiệp

Apec Investment muốn phát hành 84 triệu cổ phiếu giá 15.000 đồng/cp, nếu chào bán hết số cổ phiếu theo kế hoạch, công ty sẽ thu được hơn 1.261 tỷ đồng...

10 doanh nghiệp niêm yết thua lỗ nhiều nhất
10 doanh nghiệp niêm yết thua lỗ nhiều nhất
29/09/2022 Doanh nghiệp

Top 10 doanh nghiệp thua lỗ lớn nhất trong nửa đầu năm được lấy từ danh sách các doanh nghiệp trên ba sàn chứng khoán: HoSE, HNX và UPCoM.

Tăng trưởng kinh tế 9 tháng 2022 cao nhất trong 12 năm qua
Tăng trưởng kinh tế 9 tháng 2022 cao nhất trong 12 năm qua
29/09/2022 Doanh nghiệp

Kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2022 khởi sắc trên hầu hết các lĩnh vực. Theo đó, GDP quý III ghi nhận đà tăng khá cao ở mức 13,67% so...

T&T Golf 'chào sân' với dự án đầu tiên tại Phú Thọ
T&T Golf 'chào sân' với dự án đầu tiên tại Phú Thọ
29/09/2022 Doanh nghiệp

T&T Group – Tập đoàn kinh tế tư nhân đa ngành hàng đầu Việt Nam vừa giới thiệu thương hiệu T&T Golf – đơn vị quản lý và vận hành toàn bộ hệ thống...

Doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán có 'nóng hầm hập' khi đồng USD liên tục tăng giá?
Doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán có "nóng hầm hập" khi đồng USD liên tục tăng giá?
29/09/2022 Doanh nghiệp

Thống kê của VNDirect đã xuất hiện cái tên quen thuộc trên sàn chứng khoán đang vay nợ 100% bằng đồng USD, ngoài ra còn có "ông lớn" ngành bất động sản...

Công ty con của Tập đoàn Masan vừa phát hành thành công 290 tỷ đồng trái phiếu
Công ty con của Tập đoàn Masan vừa phát hành thành công 290 tỷ đồng trái phiếu
29/09/2022 Doanh nghiệp

Công ty Núi Pháo là công ty thành viên của Tập đoàn Masan vừa công bố phát hành thành công 290 tỷ đồng trái phiếu. Tuy nhiên, thông tin về lãi suất,...vnfinance.vn