VnFinance
Thứ tư, 13/03/2024, 11:40 AM

Thúc đẩy sản xuất kinh doanh, giải ngân vốn đầu tư công tại 3 địa phương

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo số 92/TB-VPCP ngày 12/3/2024 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại buổi làm việc với 03 địa phương về tình hình, giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, giải ngân vốn đầu tư công, xây dựng hạ tầng, xuất nhập khẩu.

Thúc đẩy sản xuất kinh doanh, giải ngân vốn đầu tư công tại 3 địa phương
Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, thành phố Hải Phòng.
 

Thông báo nêu: Ngày 1/3/2024, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã chủ trì làm việc trực tuyến với lãnh đạo 3 tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương về tình hình, giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, giải ngân vốn đầu tư công, xây dựng hạ tầng, xuất nhập khẩu và các vấn đề khác nổi lên trên địa bàn.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang biểu dương, đánh giá cao các địa phương: Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương đã quyết liệt triển khai nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, chú trọng nâng cao tính kết nối giữa ba địa phương để thúc đẩy cùng nhau phát triển, nhất là về hạ tầng giao thông, đạt được nhiều kết quả tích cực trong năm 2023 và 02 tháng đầu năm 2024.

Để tiếp tục tháo gỡ các khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, giải ngân vốn đầu tư công, xây dựng hạ tầng, xuất nhập khẩu, Phó Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương nghiên cứu, bám sát, cập nhật các cơ chế, chính sách, quy định pháp luật để kịp thời có các điều chỉnh phù hợp trong xây dựng chính sách, triển khai thực hiện tại địa phương, tránh tình trạng nhiều văn bản, quy định đã được ban hành nhưng địa phương vẫn chưa cập nhật kịp thời.

Các địa phương cần tích cực, chủ động làm việc cụ thể với các Bộ, cơ quan để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền. Ngoài ra, các địa phương cũng cần chủ động tham mưu, đề xuất phương hướng xử lý cụ thể cho các Bộ, cơ quan Trung ương; tập trung nghiên cứu, tham gia ý kiến cụ thể, xác đáng đối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật đang được các Bộ, cơ quan xây dựng, lấy ý kiến, nhất là đối với các dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Đất đai (sửa đổi).

Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng khẩn trương xây dựng, hoàn thiện các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn Luật Đất đai (sửa đổi) và Luật Nhà ở (sửa đổi), trình Chính phủ xem xét, ban hành để sớm đưa 02 luật này vào cuộc sống.

Ưu tiên trả lời, xử lý 9 kiến nghị

Các Bộ, cơ quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương xem xét, xử lý, hướng dẫn và trả lời cụ thể các kiến nghị chưa được giải quyết của các địa phương tại 02 Thông báo kết luận số 198/TB-VPCP ngày 31/5/2023, số 426/TB-VPCP ngày 20/10/2023 và các kiến nghị mới phát sinh tại cuộc họp ngày 1/3/2024, tránh việc trả lời chung chung, không rõ hoặc chỉ viện dẫn các quy định pháp luật hiện hành. Trong đó ưu tiên trả lời, xử lý 09 kiến nghị sau trong tháng 3 năm 2024:

Kiến nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng:

(i) Về kiến nghị Bộ Quốc phòng sớm xem xét phương án sắp xếp, xử lý tài sản công để thực hiện các Dự án tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi, thành phố Hải Phòng; sớm trình Chính phủ phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất quốc phòng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050: Đề nghị Bộ Quốc phòng nghiên cứu, có văn bản trả lời thành phố Hải Phòng theo thẩm quyền.

(ii) Về kiến nghị bổ sung quy định chuyển tiếp đối với các dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư trước ngày Nghị định quy định hoạt động lấn biển theo quy định tại Điều 190 Luật Đất đai năm 2024 có hiệu lực thi hành và đã được giao khu vực biển; được sử dụng chỉ tiêu sử dụng đất đã được phê duyệt tại Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 mà không phải đợi điều chỉnh chỉ tiêu sử dụng đất đã được phân bổ tại Quyết định số 326/QĐ-TTg: Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, có văn bản trả lời thành phố Hải Phòng theo thẩm quyền.

(iii) Về kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, sớm báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khu công nghiệp Tràng Duệ 3, Nam Tràng Cát, Giang Biên II và dự án các bến cảng số 9, 10, 11, 12 thuộc Cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện: Đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương xem xét kiến nghị của thành phố Hải Phòng.

Kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh:

(i) Về kiến nghị hướng dẫn cụ thể về việc xác định định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục đại học để làm căn cứ triển khai Đề án tự chủ của Trường Đại học Hạ Long: Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu và có văn bản trả lời tỉnh Quảng Ninh.

(ii) Về kiến nghị được sử dụng nguồn vốn chi thường xuyên để thanh toán nhiệm vụ lập các Quy hoạch mang tính chất chuyên ngành: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính nghiên cứu, có văn bản trả lời tỉnh Quảng Ninh theo thẩm quyền.

(iii) Về kiến nghị báo cáo Quốc hội xem xét, sửa đổi nội dung quy định tại điểm g1 khoản 1 Điều 3 Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 quy định về thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ đối với các dự án thuộc khu vực bảo vệ II của di tích được cấp có thẩm quyền công nhận là di tích quốc gia đặc biệt thuộc Danh mục di sản thế giới theo hướng "Giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định Chủ trương đối với các dự án thuộc phạm vi khu vực bảo vệ II của di tích được cấp có thẩm quyền công nhận là di tích quốc gia đặc biệt thuộc Danh mục di sản thế giới sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch": Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, có văn bản trả lời tỉnh Quảng Ninh.

Kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương:

(i) Về kiến nghị bổ sung các quy định pháp luật về chấp thuận chủ trương giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tiếp tục thực hiện thủ tục bồi thường, giải phóng mặt bằng và bàn giao đất cho các nhà đầu tư thực hiện các dự án khu dân cư, khu đô thị đã hoàn thành việc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trên các khu đất của các doanh nghiệp đã cổ phần hóa làm cơ sở tiếp tục triển khai thực hiện dự án: Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, có văn bản trả lời tỉnh Hải Dương theo thẩm quyền.

(ii) Về kiến nghị hướng dẫn, làm rõ căn cứ và phương pháp tính các chi phí trong tổng mức đầu tư dự án mua sắm thiết bị y tế như: chi phí quản lý dự án, chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi, chi phí giám sát, chi phí lập hồ sơ mời thầu, chi phí thẩm định hồ sơ mời thầu, chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu và chi phí thẩm tra kết quả lựa chọn nhà thầu (trong trường hợp chủ đầu tư thực hiện và trường hợp chủ đầu tư thuê tư vấn), chi phí dự phòng; hướng dẫn, làm rõ cơ sở để cấp có thẩm quyền quyết định phương án thiết kế của dự án mua sắm thiết bị (phê duyệt 01 bước hay 02 bước): Giao các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Xây dựng, Tài chính theo chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu, có văn bản trả lời tỉnh Hải Dương.

(iii) Về kiến nghị hướng dẫn phương án giải quyết tồn tại, vướng mắc về việc lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Khu dân cư Đại An II: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, có văn bản trả lời tỉnh Hải Dương theo thẩm quyền.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, các Bộ, cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao.


Ngân hàng Nhà nước đề nghị các bộ hỗ trợ đấu thầu vàng miếng
Ngân hàng Nhà nước đề nghị các bộ hỗ trợ đấu thầu vàng miếng
16/04/2024 Tin nóng

Mới đây, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã có các văn bản gửi các bộ gồm Bộ Bộ Tài chính, Công an và Bộ Công Thương đề nghị phối hợp tăng cường...

Cuộc xung đột Iran - Israel làm đảo lộn dự tính về giá dầu của OPEC+
Cuộc xung đột Iran - Israel làm đảo lộn dự tính về giá dầu của OPEC+

Tình hình địa chính trị của Trung Đông, mới đây nhất là cuộc tấn công của Iran nhằm vào Israel, đang làm xáo trộn các yếu tố cần thiết để OPEC+ thiết lập một mức giá dầu hoàn hảo - không quá cao và cũng không quá thấp - the

Vì sao cần phải có hóa đơn điện tử trong các giao dịch mua bán vàng?
Vì sao cần phải có hóa đơn điện tử trong các giao dịch mua bán vàng?
15/04/2024 Tin nóng

Các chuyên gia cho rằng, khi buộc tiệm vàng phải xuất hóa đơn điện tử như kinh doanh xăng dầu sẽ giúp minh bạch hóa thị trường vàng.

Căng thẳng Trung Đông tác động đến dự báo giá khí và dầu mỏ như thế nào?
Căng thẳng Trung Đông tác động đến dự báo giá khí và dầu mỏ như thế nào?
14/04/2024 Tin nóng

Giá dầu tăng, phản ánh mối lo ngại của thị trường về cuộc khủng hoảng Trung Đông đang leo thang, có khả năng liên quan đến Iran, một nhà khai thác dầu lớn của OPEC....

NHNN đã sẵn sàng các phương án can thiệp thị trường vàng
NHNN đã sẵn sàng các phương án can thiệp thị trường vàng
13/04/2024 Tin nóng

Ông Phạm Thanh Hà, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cho biết, để ổn định thị trường, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã chuẩn bị sẵn sàng các phương án...

Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu giải ngân vốn đầu tư công đạt 30% trong quý II/2024
Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu giải ngân vốn đầu tư công đạt 30% trong quý II/2024
12/04/2024 Tin nóng

UBND Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu các đơn vị trực thuộc đảm bảo toàn bộ dự án mới hoàn tất thủ tục quyết định đầu tư, phấn đấu giải ngân...

Kinh tế Việt Nam tăng trưởng vững vàng trong bối cảnh bất ổn toàn cầu
Kinh tế Việt Nam tăng trưởng vững vàng trong bối cảnh bất ổn toàn cầu
12/04/2024 Tin nóng

Ngày 11/4 tại Hà Nội, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) giữ nguyên dự báo trước đó về tăng trưởng kinh tế Việt Nam trong năm nay bất chấp những bất ổn kéo dài...

Kinh tế Việt Nam tiếp tục được kỳ vọng đạt mức tăng trưởng 6,0%
Kinh tế Việt Nam tiếp tục được kỳ vọng đạt mức tăng trưởng 6,0%
11/04/2024 Tin nóng

Sáng 11/4, tại Hà Nội, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tổ chức họp báo về tình hình kinh tế Việt Nam. Báo cáo Triển vọng Phát triển Châu Á (ADO)...

Giá vé máy bay dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 cao chót vót, khách đổi hướng đi du lịch
Giá vé máy bay dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 cao chót vót, khách đổi hướng đi du lịch
10/04/2024 Tin nóng

Nhiều người đã phải "suy nghĩ lại" kế hoạch đi du lịch dịp lễ 30/4 - 1/5 do giá vé máy bay quá “đắt đỏ”.

Tổng thu NSNN thực hiện tháng 3 ước đạt 141,8 nghìn tỷ đồng
Tổng thu NSNN thực hiện tháng 3 ước đạt 141,8 nghìn tỷ đồng
09/04/2024 Tin nóng

Lũy kế thu ngân sách Nhà nước (NSNN) quý I/2024 ước đạt 539,5 nghìn tỷ đồng, bằng 31,7% dự toán, tăng 9,8% so cùng kỳ năm 2023 (ngân sách trung ương (NSTW)...

Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội quý I/2024 tăng hơn 5%
Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội quý I/2024 tăng hơn 5%
08/04/2024 Tin nóng

Theo số liệu Tổng cục Thống kê vừa công bố, vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội quý I/2024 ước đạt 613,9 nghìn tỷ đồng, tăng 5,2 % so với cùng kỳ năm trước.

Cảnh báo: Người dân cảnh giác với 'ma trận' lừa đảo qua mạng xã hội
Cảnh báo: Người dân cảnh giác với 'ma trận' lừa đảo qua mạng xã hội
08/04/2024 Tin nóng

Một ngày, bạn bỗng nhận được lời mời nhận quà, phần thưởng đáng giá hoặc khuyến cáo của cơ quan chức năng hay thông tin kết bạn lại trên facebook, zalo....

7,6% dân số Việt Nam sở hữu tài khoản chứng khoán
7,6% dân số Việt Nam sở hữu tài khoản chứng khoán
06/04/2024 Tin nóng

Lũy kế đến cuối tháng 3/2024, Việt Nam có hơn 7,6 triệu tài khoản chứng khoán cá nhân, tương đương khoảng 7,6% dân số.

Hà Nội là nơi có mức sống đắt đỏ nhất Việt Nam
Hà Nội là nơi có mức sống đắt đỏ nhất Việt Nam
06/04/2024 Tin nóng

Trong 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hà Nội tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu với mức giá đắt đỏ nhất cả nước năm 2023, thành phố Hồ Chí Minh đứng...

Hà Nội: Đối thoại tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
Hà Nội: Đối thoại tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp
05/04/2024 Tin nóng

Sáng 5/4, UBND Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị “Đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp đầu tư,...

Chính phủ cho ý kiến đối với 3 dự án Luật, 1 đề nghị xây dựng luật
Chính phủ cho ý kiến đối với 3 dự án Luật, 1 đề nghị xây dựng luật
05/04/2024 Tin nóng

Ngày 4/4, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 42/NQ-CP Phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 03 năm 2024...

Hơn 1.000 người bị thương do động đất ở Đài Loan
Hơn 1.000 người bị thương do động đất ở Đài Loan
04/04/2024 Tin nóng

Số người bị thương trong trận động đất mạnh 7,2 độ richter ở miền đông Đài Loan đã vượt quá 1.000 người vào thứ Năm 3/4, mặc dù số người chết vẫn ổn định ở mức 9 người.

Quảng Ninh: Điểm đến hấp dẫn đầu tư nước ngoài
Quảng Ninh: Điểm đến hấp dẫn đầu tư nước ngoài
04/04/2024 Tin nóng

Quảng Ninh có lợi thế về vị trí địa lý, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực…, được nhiều nhà đầu tư quốc tế đánh giá là điểm đến đầu tư hấp dẫn, an toàn...

Một số điểm sáng tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024
Một số điểm sáng tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024
04/04/2024 Tin nóng

Tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 của nước ta duy trì xu hướng tích cực, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát trong tầm kiểm soát, các cân đối lớn...

VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance