Top 3 ngân hàng từng có tỉ lệ nợ xấu thấp nhất hệ thống hiện đã thay đổi ra sao?

Sau 6 tháng đầu năm, 3 ngân hàng gồm ACB, Bắc Á, Vietcombank vẫn giữ vị trí tỷ lệ nợ xấu thấp nhất nhưng có xu hướng tăng đáng kể.

Do qui mô tài sản của các ngân hàng là khác nhau nên để có cái nhìn chính xác hơn về tình hình nợ xấu tại các tổ chức này không chỉ xét riêng về số dư nợ xấu mà phải đánh giá con số về tỉ lệ nợ xấu.

Năm 2019, top 3 ngân hàng có tỉ lệ nợ xấu thấp nhất hệ thống gồm ACB (0,54%), Bac A Bank (0,68%) và Vietcombank (0,78%).

Đáng chú ý, trong ba ngân hàng này, Vietcombank đã không còn nợ xấu tại VAMC, ACB còn rất ít và Bac A Bank còn 473 tỷ đồng (trong đó đã trích lập dự phòng 373 tỷ đồng) trái phiếu VAMC. Do đó, tỉ lệ nợ xấu thấp tại 3 nhà băng này là khá thực chất.

Sau 6 tháng đầu năm 2020, tỷ lệ nợ xấu tại 3 nhà băng này vẫn thấp nhất hệ thống ngân hàng. Tuy nhiên lại có xu hướng tăng đáng kể so với đầu năm.

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2020 tại ACB.
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2020 tại ACB.

Cụ thể, tổng nợ xấu của ACB tại ngày 30/06/2020 tăng 32% so với đầu năm, lên 1.918 tỷ đồng, trong đó nợ dưới tiêu chuẩn tăng 48% lên mức 348 tỷ đồng, nợ nghi ngờ tăng vọt 64% lên mức 510 tỷ đồng và nợ có khả năng mất vốn tăng 17%, lên mức 1.060 tỷ đồng. Do đó, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay tăng nhẹ từ mức 0,54% hồi đầu năm lên 0.68%.

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2020 tại Bac A Bank.
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2020 tại Bac A Bank.

Tương tự, tính đến ngày 30/6/2020, Bac A Bank ghi nhận 595 tỷ đồng nợ xấu, tăng gần 19% so với đầu năm. Trong đó, nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) tăng 35% so với đầu năm, lên mức hơn 294 tỷ đồng, nợ nghi ngờ tăng 66%, lên mức 29 tỷ đồng khiến tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ tăng từ 0,68% hồi đầu năm lên mức 0,8%.

Mặc dù số dư nợ xấu tăng cao nhưng cho vay khách hàng tại nhà băng này cũng tăng và ghi nhận mức tăng 1,5% lên 74.015 tỷ đồng so với đầu năm.

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2020 tại Vietcombank.
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2020 tại Vietcombank.

Còn tại Vietcombank, tính đến cuối tháng 6, nợ xấu tăng gần 11% so với đầu năm, lên mức 6.433 tỷ đồng, đưa tỷ lệ nợ xấu tăng từ 0,79% lên 0,83%.

Đáng chú ý, nợ nhóm 2 (nợ cần chú ý) của ngân hàng tăng mạnh lên gần 7.725 tỷ đồng, gấp 3 lần con số cuối năm trước, tức tăng tới 4.686 tỷ đồng. Nợ nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn) cũng tăng 58% so với đầu năm, lên mức hơn 1.086 tỷ đồng. Nợ nhóm 4 (nợ nghi ngờ) tăng 56%, lên mức gần 919 tỷ đồng.

Trong khi đó, Kielongbank là ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu cao nhất 6,59% trong 6 tháng đầu năm (tăng mạnh so với năm trước 1,02%).

Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2020 tại KienLongBank.
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2020 tại KienLongBank.

Cụ thể, tổng nợ xấu của KLB gấp 6,6 lần so với đầu năm, tăng lên mức 2.250 tỷ đồng. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) tăng mạnh 798% so với đầu năm, ghi nhận gần 2.146 tỷ đồng.

Theo giải trình của KLB, trong số dư nợ có khả năng mất vốn, có 1,896 tỷ đồng dư nợ các khoản cho vay đối với một nhóm khách hàng với tài sản bảo đảm là cổ phiếu của một ngân hàng khác được phân loại nợ nhóm 5 theo Quyết định 2595/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước. Do đó, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay của KLB tăng mạnh từ 1.02% lên 6.59%.

Tổng hợp tỉ lệ nợ xấu các ngân hàng 6 tháng đầu năm 2020.. Nguồn: HP tổng hợp)
Tổng hợp tỉ lệ nợ xấu các ngân hàng 6 tháng đầu năm 2020.. Nguồn: HP tổng hợp)

Hà Phương

Theo Sở hữu trí tuệ

Tin Cùng Chuyên Mục