Vietcombank chốt danh sách cổ đông ngày 19/3 để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên

Cuộc họp dự kiến tổ chức vào ngày 23/4 tại Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực Vietcombank, Khu đô thị Ecopark, xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank - VCB ) vừa thông báo về việc tổ chức họp đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 202.

Cuộc họp dự kiến tổ chức vào ngày 23/4 tại Trường Đào tạo và Phát triển nguồn nhân lực Vietcombank, Khu đô thị Ecopark, xã Cửu Cao, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên.

Ngân hàng sẽ chốt danh sách cổ đông tham dự vào ngày 19/3, ngày giao dịch không hưởng quyền là 18/3.

Vietcombank chốt danh sách cổ đông ngày 19/3 để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên - Ảnh 1

Năm 2020, lợi nhuận trước thuế của Vietcombank đạt 23.044 tỷ đồng, giảm 78 tỷ (giảm 0,34%) so với năm 2019.

Tại ngày 31/12/2020, tổng tài sản của Vietcombank đạt hơn 1,32 triệu tỷ đồng, tăng 8,6% so với đầu năm. Dư nợ cho vay khách hàng đạt 839.788 tỷ, tăng 7% so với cuối tháng 9 và tăng 14,3% so với đầu năm.

Nợ xấu của Vietcombank cuối năm 2020 chỉ ở mức 5.229 tỷ đồng, giảm hơn 50% so với cuối tháng 9 và giảm 10% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng giảm mạnh từ 1,01% hồi cuối quý 3/2020 xuống còn 0,62% vào cuối năm 2020.

Theo Thu Thuỷ

Doanh nghiệp và Tiếp thị

Tin Cùng Chuyên Mục