VnFinance
Thứ sáu, 03/11/2023, 14:58 PM

16 dự án phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long được Chính phủ đồng ý vay hàng tỷ USD vốn ODA

16 dự án phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu đã được Chính phủ đồng ý huy động vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài với tổng vốn vay hơn 2,48 tỷ USD nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu.

16 dự án phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long được Chính phủ đồng ý vay hàng tỷ USD vốn ODA
16 dự án phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long được Chính phủ đồng ý vay hàng tỷ USD vốn ODA
 

Theo đó, vào ngày 18/7/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết về huy động nguồn vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài và tỷ lệ vay lại vốn vay nước ngoài của các dự án vùng Đồng bằng sông Cửu Long theo Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trong đó, Chính phủ đã đồng ý huy động vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài cho 16 dự án phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Giao thông vận tải và 13 tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long. Tổng mức vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài dự kiến huy động xác định tại Nghị quyết số 41/NQ-CP được điều chỉnh trên cơ sở nhu cầu vốn đầu tư của các dự án, phù hợp với cam kết của các đối tác phát triển, đảm bảo hiệu quả, thiết thực.

Danh mục 16 dự án phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu bao gồm: Dự án “03 cầu bắc qua sông Cần Giuộc; sông Vàm Cỏ Đông; sông Vàm Cỏ Tây” vay vốn KEXIM của Ủy ban nhân dân tỉnh Long An: Tổng mức đầu tư dự kiến là 4.798 tỷ đồng, trong đó vốn đối ứng là 737 tỷ đồng, vốn vay nước ngoài là 174 triệu USD, tương đương 4.061 tỷ đồng; Dự án “Tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa phận tỉnh Tiền Giang kết nối với tỉnh Long An và tỉnh Bến Tre (giai đoạn 1)” vay vốn ADB của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang: Tổng mức đầu tư dự kiến là 5.591 tỷ đồng, trong đó vốn đối ứng là 2.190 tỷ đồng, vốn vay nước ngoài là 147 triệu USD, tương đương 3.401 tỷ đồng; Dự án “Xây dựng tuyến đường bộ ven biển kết nối tỉnh Bến Tre với Tiền Giang và Trà Vinh” vay vốn KEXIM của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre: Tổng mức đầu tư dự kiến là 7.905 tỷ đồng, trong đó vốn đối ứng là 2.721 tỷ đồng, vốn vay nước ngoài là 221 triệu USD, tương đương 5.183 tỷ đồng.

Dự án “Xây dựng tuyến đường hành lang ven biển trên địa bàn tỉnh Trà Vinh” vay vốn ADB của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh: Tổng mức đầu tư dự kiến là 9.187 tỷ đồng, trong đó vốn đối ứng là 2.471 tỷ đồng, vốn vay nước ngoài là 286 triệu USD, tương đương 6.716 tỷ đồng; Dự án “Hoàn thiện đê bao sông Măng Thít (giai đoạn 2) - Kè sông Hậu đoạn qua thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long” vay vốn AFD của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long: Tổng mức đầu tư dự kiến là 4.153 tỷ đồng, trong đó vốn đối ứng là 1.624 tỷ đồng, vốn vay nước ngoài là 107 triệu USD, tương đương 2.530 tỷ đồng; Dự án “Phát triển mạng lưới giao thông vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu - Dự án 1 (Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 61C, đoạn qua địa phận thành phố Cần Thơ và Đường kết nối quận Ô Môn, huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ với huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang, đoạn qua địa phận thành phố Cần Thơ)” vay vốn JICA của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ: Tổng mức đầu tư dự kiến là 6.433 tỷ đồng trong đó vốn đối ứng là 2.055 tỷ đồng, vốn vay nước ngoài là 178 triệu USD, tương đương 4.378 tỷ đồng.

16 dự án phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long được Chính phủ đồng ý vay hàng tỷ USD vốn ODA
Dự án “Xây dựng tuyến đường hành lang ven biển trên địa bàn tỉnh Trà Vinh” là một trong 16 dự án được Chính phủ đồng ý huy động vốn ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài.
 

Dự án “Nâng cấp mở rộng tuyến nối Cần Thơ - Hậu Giang (Quốc lộ 61C)” vay vốn JICA của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang: Tổng mức đầu tư dự kiến là 4.601 tỷ đồng trong đó vốn đối ứng là 1.508 tỷ đồng, vốn vay nước ngoài là 131 triệu USD, tương đương 3.094 tỷ đồng; Dự án “Xây dựng các tuyến đường bộ nhằm cải thiện liên kết vùng Đông Nam của tỉnh Sóc Trăng và kết nối với tỉnh Bạc Liêu, Trà Vinh” vay vốn ADB của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng: Tổng mức đầu tư dự kiến là 5.918 tỷ đồng, trongđó vốn đối ứng là 2.153 tỷ đồng, vốn vay nước ngoài là 163 triệu USD, tương đương 3.765 tỷ đồng; Dự án “Hạ tầng giao thông đường bộ khu vực Nam sông Tiền, tỉnh Đồng Tháp” vay vốn ADB của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp: Tổng mức đầu tư dự kiến là 4.266 tỷ đồng trong đó vốn đối ứng là 1.751 tỷ đồng, vốn vay nước ngoài là 106 triệu USD, tương đương 2.515 tỷ đồng.

Dự án “Nâng cấp mở rộng đường ĐT.963 đoạn Quốc lộ 80 - Vị Thanh qua huyện Tân Hiệp và huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang kết nối với huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ” vay vốn ADB của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang: Tổng mức đầu tư dự kiến là 2.453 tỷ đồng, trong đó vốn đối ứng là 754 tỷ đồng, vốn vay nước ngoài là 72 triệu USD, tương đương 1.699 tỷ đồng; Dự án “Đầu tư xây dựng đường bộ ven biển kết nối tỉnh Kiên Giang với tỉnh Cà Mau” vay vốn KfW của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang: Tổng mức đầu tư dự kiến là 2.319 tỷ đồng, trong đó vốn đối ứng là 613 tỷ đồng, vốn vay nước ngoài là 73 triệu USD, tương đương 1.706 tỷ đồng; Dự án “Xây dựng hệ thống hồ trữ ngọt gắn với hạ tầng thủy lợi phục vụ liên kết sản xuất tiểu vùng Tứ giác Long Xuyên” vay vốn KEXIM của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang: Tổng mức đầu tư dự kiến là 3.186 tỷ đồng, trong đó vốn đối ứng là 1.532 tỷ đồng, vốn vay nước ngoài là 70 triệu USD, tương đương 1.653 tỷ đồng; Dự án “Đường ven biển đoạn đi qua tỉnh Bạc Liêu và đoạn nhánh kết nối đường Nam sông Hậu” vay vốn ADB của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu: Tổng mức đầu tư dự kiến là 3.441 tỷ đồng, trong đó vốn đối ứng là 1.643 tỷ đồng, vốn vay nước ngoài là 78 triệu USD, tương đương 1.798 tỷ đồng.

Dự án “Đường ven biển đoạn đi qua tỉnh Cà Mau” vay vốn KEXIM của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau: Tổng mức đầu tư dự kiến là 8.310 tỷ đồng, trong đó vốn đối ứng là 1.470 tỷ đồng, vốn vay nước ngoài là 291 triệu USD, tương đương 6.840 tỷ đồng; Dự án “Nâng cấp, cải tạo 03 tuyến quốc lộ (53, 62, 91B) tại đồng bằng sông Cửu Long”, vay vốn WB của Bộ Giao thông vận tải: Tổng mức đầu tư dự kiến là 7.158 tỷ đồng, trong đó vốn đối ứng là 1.555 tỷ đồng, vốn vay nước ngoài là 242 triệu USD, tương đương 5.603 tỷ đồng; Dự án “Chống chịu khí hậu chuyển đổi tổng hợp vùng đồng bằng sông Cửu Long” (MERIT), vay vốn WB của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tổng mức đầu tư dự kiến là 6.619 tỷ đồng, trong đó vốn đối ứng là 1.491 tỷ đồng, vốn vay nước ngoài là 214 triệu USD, tương đương 5.128 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, Chính phủ cũng đã phê duyệt áp dụng tỷ lệ cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ là 10% đối với 14 dự án thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Các Bộ: Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Ủy ban nhân dân 13 tỉnh, thành phố vùng đồng bằng sông Cửu Long chịu trách nhiệm thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, bảo đảm không có thất thoát, lãng phí, tham nhũng, tiêu cực và lợi ích nhóm; tiến hành các thủ tục liên quan đến đấu thầu, đấu giá, bảo đảm công khai, minh bạch và hiệu quả.

Ngoài ra, cần xây dựng các dự án theo đúng quy định, chịu trách nhiệm về sự cần thiết, hiệu quả, phù hợp với quy hoạch, phù hợp với khả năng vay, trả nợ và khả năng bố trí vốn đối ứng, triển khai thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt dự án khẩn trương theo đúng quy định tại Luật Đầu tư công, Luật Quản lý nợ công và các quy định pháp luật hiện hành có liên quan.


Giảm 2% thuế VAT đến hết ngày 30/06/2024
Giảm 2% thuế VAT đến hết ngày 30/06/2024
29/11/2023 Tin nóng

Quốc hội đã đồng ý giảm 2% thuế giá trị gia tăng (VAT) từ 1 1 2024 đến hết ngày 30 6 2024 nhưng không áp dụng với một số hàng hóa, dịch vụ, đã được quy định tại Nghị quyết số 43.

Quảng Ninh tiếp tục dẫn đầu cả nước về thu hút FDI
Quảng Ninh tiếp tục dẫn đầu cả nước về thu hút FDI
29/11/2023 Tin nóng

Theo Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch Đầu tư, tính đến 20/11/2023, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 56 tỉnh, thành phố trên cả nước trong 11 tháng năm...

Đại biểu Quốc hội muốn Hà Nội, TP Hồ Chí Minh được vay 30 tỷ USD làm đường sắt đô thị
Đại biểu Quốc hội muốn Hà Nội, TP Hồ Chí Minh được vay 30 tỷ USD làm đường sắt đô thị
27/11/2023 Tin nóng

Đại biểu Hoàng Văn Cường cho biết “rất tâm đắc” với đề xuất của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc cho phép Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh vay...

Điểm mặt những chiêu thức lừa đảo trực tuyến xuất hiện tuần qua
Điểm mặt những chiêu thức lừa đảo trực tuyến xuất hiện tuần qua
26/11/2023 Tin nóng

Cùng nhìn lại các tin tức nổi bật về lừa đảo trực tuyến tại Việt Nam trong tuần qua, từ 20/11 đến 26/11 với series "Điểm tin tuần" của Trung tâm Giám sát an toàn...

Thanh Hóa chuẩn bị đấu giá trực tuyến 6 mỏ khoáng sản
Thanh Hóa chuẩn bị đấu giá trực tuyến 6 mỏ khoáng sản
25/11/2023 Tin nóng

Mới đây, Trung tâm đấu giá tài sản, Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa đã ban hành thông báo đấu giá tài sản quyền khai thác khoáng sản 6 mỏ với hình thức đấu giá...

TP HCM tung hàng loạt ưu đãi thu hút nhà đầu tư nước ngoài
TP HCM tung hàng loạt ưu đãi thu hút nhà đầu tư nước ngoài
24/11/2023 Tin nóng

Theo Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP HCM (ITPC), thành phố sẽ áp dụng nhiều chính sách ưu đãi đầu tư để giữ chân nhà đầu tư nước ngoài.

Giá xăng dầu giảm lần thứ 2 liên tiếp, RON95 về sát mốc 23.000 đồng/lít
Giá xăng dầu giảm lần thứ 2 liên tiếp, RON95 về sát mốc 23.000 đồng/lít
23/11/2023 Tin nóng

Kể từ 15h chiều nay (23/11), giá xăng dầu bán lẻ đồng loạt được điều chỉnh giảm. Trong đó, xăng E5RON92 giảm 584 đồng/lít xuống còn 21.690 đồng/lít...

Doanh nghiệp Hoa Kỳ đến Bình Dương tìm cơ hội đầu tư
Doanh nghiệp Hoa Kỳ đến Bình Dương tìm cơ hội đầu tư
23/11/2023 Tin nóng

Ngày 21/11, Đoàn công tác chính quyền bang Oregon (Hoa Kỳ) do bà Katherine Lam - Ủy viên Hội đồng Cảng Poftland, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Tập đoàn Khách sạn Bambuza...

Giá xăng có thể tiếp tục giảm vào ngày mai (23/11)
Giá xăng có thể tiếp tục giảm vào ngày mai (23/11)
22/11/2023 Tin nóng

Trong kỳ điều hành ngày mai (23/11), giá xăng dầu trong nước được dự báo sẽ giảm từ 50 đồng/lít – 500 đồng/lít. Nếu dự báo này là chính xác, giá mặt hàng này sẽ...

Lùi việc thông qua dự án Luật Đất đai (sửa đổi) sang kỳ họp sau
Lùi việc thông qua dự án Luật Đất đai (sửa đổi) sang kỳ họp sau
22/11/2023 Tin nóng

Quốc hội cho phép điều chỉnh thời gian thông qua dự án Luật Đất đai (sửa đổi) từ kỳ họp này sang kỳ họp gần nhất của Quốc hội để tiếp tục nghiên cứu...

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quy hoạch
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật Quy hoạch
21/11/2023 Tin nóng

Mới đây, Bộ Kế hoạch và Đầu tư có văn bản đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch nhằm tháo gỡ khó khăn,...

Việt Nam thuộc nhóm nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới 2024
Việt Nam thuộc nhóm nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới 2024
21/11/2023 Tin nóng

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) vừa có báo cáo Triển Vọng Kinh tế Thế giới, Việt Nam đứng thứ 20 trong danh sách nền kinh tế được dự báo tăng trưởng nhanh nhất thế...

Quốc hội xem xét việc tiếp tục giảm thuế GTGT 2%
Quốc hội xem xét việc tiếp tục giảm thuế GTGT 2%
20/11/2023 Tin nóng

Chiều 20/11, tiếp tục Chương trình làm việc Kỳ họp thứ 6, Quốc hội thảo luận về dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Thủ tướng yêu cầu tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử
Thủ tướng yêu cầu tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử
19/11/2023 Tin nóng

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Công điện số 1123/CĐ-TTg ngày 18/11/2023 yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tăng cường quản lý...

Nhật Bản đối mặt với suy thoái kinh tế
Nhật Bản đối mặt với suy thoái kinh tế
19/11/2023 Tin nóng

Theo dữ liệu của chính phủ Nhật Bản công bố mới đây, nền kinh tế Nhật Bản rơi vào tình trạng suy thoái trong khoảng thời gian từ tháng 7 đến tháng 9, chấm dứt...

Khi kinh tế Trung Quốc và Mỹ suy giảm
Khi kinh tế Trung Quốc và Mỹ suy giảm
18/11/2023 Tin nóng

Giá dầu nhìn chung trong tuần qua giảm do lo ngại về nền kinh tế của Trung Quốc và Hoa Kỳ, do đó, lo ngại về nhu cầu tiếp tục chiếm ưu thế trước lo ngại về vấn đề địa chính trị sau khi có các chỉ số mới được công bố.

Nền kinh tế thế giới có thể chia thành các khối đối đầu nhau
Nền kinh tế thế giới có thể chia thành các khối đối đầu nhau
18/11/2023 Tin nóng

Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde hôm qua (17/11) đã lên tiếng cảnh báo rằng căng thẳng địa chính trị...

Thời gian điều hành giá xăng dầu vào thứ Năm hàng tuần
Thời gian điều hành giá xăng dầu vào thứ Năm hàng tuần
18/11/2023 Tin nóng

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 80/2023/NĐ-CP ngày 17/11/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 95/2021/NĐ-CP ngày 1/11/2021...

Triệt phá hàng loạt công ty luật, công ty tài chính hoạt động đòi nợ kiểu “xã hội đen”
Triệt phá hàng loạt công ty luật, công ty tài chính hoạt động đòi nợ kiểu “xã hội đen”
17/11/2023 Tin nóng

Đại diện Cục Cảnh sát Hình sự cho biết, lực lượng Công an sau khi triệt phá hàng loạt các doanh nghiệp núp bóng và xử lý về hành vi cưỡng đoạt tài sản...

VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance
vnfinance.vn