VnFinance
Chủ nhật, 26/11/2023, 22:20 PM

Bộ Tài chính: Kiểm soát chặt việc sử dụng nguồn vay ngân quỹ nhà nước

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc thừa ủy quyền của Thủ tướng báo cáo của Chính phủ gửi Quốc hội về tình hình thực hiện Nghị quyết 74/2022/QH15 của Quốc hội về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong đó có nội dung liên quan đến đánh giá việc phát hành trái phiếu Chính phủ (TPCP).

Bộ Tài chính cho biết, thời gian qua, đã thường xuyên rà soát, theo dõi, đánh giá kỹ việc phát hành TPCP gắn với nhu cầu chi đầu tư phát triển, trả nợ gốc của ngân sách bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

Căn cứ dự toán ngân sách nhà nước (NSNN) hàng năm được Quốc hội phê chuẩn và kế hoạch vay, trả nợ công hàng năm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Tài chính đã bám sát tình hình thu, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và kế hoạch trả nợ gốc của ngân sách Trung ương (NSTW), tổ chức huy động vốn TPCP với khối lượng phù hợp.

Bộ Tài chính: Kiểm soát chặt việc sử dụng nguồn vay ngân quỹ nhà nước
Kiểm soát chặt việc sử dụng nguồn vay ngân quỹ nhà nước
 

Theo Nghị quyết số 69/2022/QH15 ngày 11/11/2022 của Quốc hội về dự toán NSNN năm 2023, tổng mức vay của NSNN năm 2023 là 648.213 tỷ đồng; trong đó, mức vay của NSTW là 621.015 tỷ đồng (bao gồm 430.500 tỷ đồng bù đắp bội chi NSTW và 190.515 tỷ đồng chi trả nợ gốc đến hạn).

Căn cứ nhu cầu vay và khả năng vay từ thị trường, trước mắt Bộ Tài chính giao Kho bạc Nhà nước (KBNN) kế hoạch phát hành TPCP năm 2023 là 400.000 tỷ đồng.

Thực hiện nhiệm vụ huy động vốn hàng năm và kế hoạch vay hàng quý được giao, KBNN đã theo dõi tình hình thu, trả nợ gốc vay của NSTW và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công nguồn NSTW để tổ chức điều hành khối lượng vay phù hợp với nhu cầu cân đối của NSTW và tình hình thị trường.

Kết quả đến hết tháng 8/2023, tổng khối lượng phát hành TPCP là 230.511 tỷ đồng, đạt 58% kế hoạch năm 2023 (trong đó: 145.547 tỷ đồng để trả nợ gốc và 84.964 tỷ đồng còn lại cho chi đầu tư phát triển).

Báo cáo mới đây của Bộ Tài chính cho thấy, cân đối NSTW và ngân sách các cấp địa phương được đảm bảo. Tính đến ngày 27/10/2023, đã thực hiện phát hành 264,4 nghìn tỷ đồng TPCP.

Kỳ hạn phát hành bình quân đạt 12,33 năm, phù hợp với mục tiêu về kỳ hạn nêu tại các Nghị quyết của Quốc hội; thời gian đáo hạn bình quân của danh mục TPCP là 9,19 năm; lãi suất phát hành bình quân là 3,44%/năm, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác phát hành TPCP và quản lý NSNN, quản lý nợ công.

Các con số nêu trên, về cơ bản đã tiếp tục được cải thiện so với năm 2022. Năm 2022, kỳ hạn phát hành TPCP bình quân là 12,67 năm; thời gian đáo hạn bình quân của danh mục là 9,14 năm; lãi suất phát hành bình quân là 3,48%/năm).

Cùng với đó, Bộ Tài chính đã thực hiện kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng nguồn vay ngân quỹ nhà nước theo đúng quy định của Luật NSNN, Luật Quản lý nợ công và pháp luật về quản lý ngân quỹ nhà nước.

Về vay/tạm ứng, thực hiện Nghị quyết số 53/2022/QH15 ngày 15/6/2022 của Quốc hội về phê chuẩn quyết toán NSNN năm 2020, Bộ Tài chính đã cho NSTW vay 14.845,969 tỷ đồng để bù đắp bội chi NSTW năm 2020.

Đối với ngân sách địa phương, không phát sinh tạm ứng ngân quỹ nhà nước 6 tháng đầu năm.

Về hoàn trả, dự toán trả nợ ngân quỹ nhà nước của NSTW năm 2023 Quốc hội quyết định là 40.000 tỷ đồng. NSTW đã thực hiện hoàn trả 40.000 tỷ đồng, đảm bảo trong phạm vi dự toán đã được Quốc hội phê duyệt.

Như vậy, việc vay, tạm ứng ngân quỹ nhà nước của NSNN đã được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về quản lý ngân quỹ nhà nước.

Bên cạnh các nhiệm vụ nêu trên, Bộ Tài chính cho biết, đã bố trí nguồn để hoàn trả đầy đủ các khoản vay nợ kéo dài nhiều năm và báo cáo Quốc hội trong dự toán, quyết toán NSNN hằng năm.

Theo quy định của Luật NSNN, việc trả nợ lãi được cân đối trong tổng chi NSNN hằng năm. Ngoài ra, trả nợ gốc không nằm trong cân đối trong tổng chi NSNN hằng năm; vay của NSNN bao gồm vay bù đắp bội chi và vay để trả nợ gốc của NSNN; số tăng thu được ưu tiên sử dụng cho giảm bội chi, tăng chi trả nợ, bao gồm trả nợ gốc và lãi…

Với các quy định nêu trên và trong điều kiện còn bội chi NSNN hiện nay, ở khâu dự toán, đã và tiếp tục ưu tiên bố trí chi đầy đủ, đúng hạn toàn bộ các nghĩa vụ trả lãi của NSNN; trả nợ gốc được thực hiện thông qua vay mới hoặc từ nguồn tăng thu, phù hợp với khả năng cân đối NSNN và sự phát triển của thị trường tài chính trong nước.

Riêng đối với chi trả nợ gốc và các khoản vay ngân quỹ nhà nước, Bộ Tài chính trình cấp có thẩm quyền bố trí 30 nghìn tỷ đồng năm 2022 và 40 nghìn tỷ đồng năm 2023; đồng thời, kiến nghị bố trí một phần trả nợ từ nguồn tăng thu NSTW năm 2022.

Trong thời gian tới, thực hiện các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính tiếp tục thường xuyên rà soát, theo dõi, đánh giá kỹ việc phát hành TPCP gắn với nhu cầu chi đầu tư phát triển, trả nợ gốc của ngân sách bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả. Đồng thời, kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng nguồn vay ngân quỹ nhà nước.


Tăng cường bảo mật dịch vụ trực tuyến ngành Ngân hàng
Tăng cường bảo mật dịch vụ trực tuyến ngành Ngân hàng

Ngân hàng Nhà nước đề xuất nguyên tắc chung về đảm bảo an toàn, bảo mật hệ thống công nghệ thông tin cho việc cung cấp dịch vụ Online Banking tại dự thảo Thông...

Giá vàng hôm nay (19/6): Thị trường thế giới tăng trở lại
Giá vàng hôm nay (19/6): Thị trường thế giới tăng trở lại

Giá vàng thế giới hôm nay (19/6) tăng sau khi báo cáo kinh tế của Mỹ được công bố. Tại thị trường trong nước, giá vàng tiếp tục ổn định...

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục giảm lãi suất cho vay, cấp đủ vốn cho nền kinh tế
Thủ tướng yêu cầu tiếp tục giảm lãi suất cho vay, cấp đủ vốn cho nền kinh tế

Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước (NHNN) làm việc ngay với các tổ chức tín dụng để tiếp tục giảm lãi suất cho vay. Đồng thời, điều hành lượng tiền cung ứng...

Tin ngân hàng ngày 18/6: Chỉ bán vàng khi đăng ký mua trực tuyến
Tin ngân hàng ngày 18/6: Chỉ bán vàng khi đăng ký mua trực tuyến

Chỉ bán vàng khi đăng ký mua trực tuyến; Sacombank dành hơn 5 tỷ đồng hoàn phí cho khách hàng bảo hiểm; OCB phát hành thành công 1.300 tỷ đồng trái phiếu...

Giá vàng hôm nay (18/6): Quay đầu giảm
Giá vàng hôm nay (18/6): Quay đầu giảm

Giá vàng thế giới hôm nay (18/6) quay đầu giảm khi đồng USD vững hơn và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng...

10.000 tỷ đồng trái phiếu 'đổ về' ACB trong 2 ngày
10.000 tỷ đồng trái phiếu "đổ về" ACB trong 2 ngày

Ngân hàng ACB phát hành 9 lô trái phiếu, huy động gần 19.000 tỷ đồng trong năm 2023. Đầu tháng 6/2024, ACB tiếp tục huy động 10.000 tỷ đồng từ phát hành trái phiếu.

Ngăn chặn hoạt động mua, bán tài khoản thanh toán của học sinh, sinh viên
Ngăn chặn hoạt động mua, bán tài khoản thanh toán của học sinh, sinh viên

Thời gian qua trên địa bàn một số tỉnh, thành phố xuất hiện tình trạng các đối tượng tội phạm dụ dỗ học sinh, sinh viên mở tài khoản thanh toán...

Tin ngân hàng ngày 17/6: Tuần qua, giá USD tăng mạnh
Tin ngân hàng ngày 17/6: Tuần qua, giá USD tăng mạnh

TCBS đóng hơn 1.200 tỷ đồng tiền thuế năm 2023; MB bầu Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới…là những tin tức ngân hàng nổi bật.

Giá vàng hôm nay (17/6): Đi ngang trong phiên giao dịch đầu tuần
Giá vàng hôm nay (17/6): Đi ngang trong phiên giao dịch đầu tuần

Giá vàng thế giới hôm nay (17/6) đi ngang trong phiên giao dịch đầu tuần. Khảo sát vàng mới nhất của Kitco News cho thấy các nhà phân tích có quan điểm lạc quan...

Giá vàng trong tuần (10/6-16/6): Thị trường thế giới ghi nhận tuần tăng giá
Giá vàng trong tuần (10/6-16/6): Thị trường thế giới ghi nhận tuần tăng giá

Giá vàng thế giới trong tuần (10/6-16/6) tăng trong phiên giao dịch đầu tuần. Tại phiên giao dịch giữa tuần, giá vàng tiếp tục tăng ở đầu phiên sau đó quay đầu giảm...

Tin ngân hàng tuần qua: Agribank, BIDV, Vietcombank triển khai đăng ký mua vàng online
Tin ngân hàng tuần qua: Agribank, BIDV, Vietcombank triển khai đăng ký mua vàng online

BIDV rao bán khách sạn 4 sao giữa trung tâm TP. Huế; Nâng cao cảnh giác khi giao dịch không tiền mặt; Agribank, BIDV, Vietcombank triển khai đăng ký mua vàng online;...

MVI Life kinh doanh ra sao sau khi được Manulife tiếp quản?
MVI Life kinh doanh ra sao sau khi được Manulife tiếp quản?
15/06/2024 Doanh nghiệp

Sau khi về tay chủ mới từ 2021, MVI Life không còn bán mới sản phẩm bảo hiểm, chỉ chăm sóc khách cũ. Vì vậy, kết quả kinh doanh cũng ghi nhận biến động lớn.

Shinhan Bank dồn dập huy động hàng nghìn tỷ đồng từ trái phiếu
Shinhan Bank dồn dập huy động hàng nghìn tỷ đồng từ trái phiếu

Vừa tất toán các lô trái phiếu vào cuối tháng 4 và đầu tháng 5/2024, Shinhan Bank lại dồn dập phát hành 4 lô trái phiếu mới thu về 4.000 tỷ đồng.

Giá vàng hôm nay (15/6): Thị trường thế giới tăng mạnh, trong nước ổn định
Giá vàng hôm nay (15/6): Thị trường thế giới tăng mạnh, trong nước ổn định

Giá vàng thế giới hôm nay (15/6) tăng mạnh khi dữ liệu kinh tế Mỹ cho thấy áp lực giá đã suy yếu. Thị trường ngày càng kỳ vọng Mỹ giảm lãi suất vào tháng 9/2024.

PVcomBank tiên phong ứng dụng công nghệ sinh trắc học vào giải pháp thanh toán
PVcomBank tiên phong ứng dụng công nghệ sinh trắc học vào giải pháp thanh toán

Hưởng ứng chủ trương của Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về việc đẩy mạnh thanh toán không tiền mặt, Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank)...

SHB ưu đãi lãi suất vay USD chỉ từ 4,5%/năm, miễn/giảm 66 loại phí dành cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu
SHB ưu đãi lãi suất vay USD chỉ từ 4,5%/năm, miễn/giảm 66 loại phí dành cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu

SHB triển khai chương trình ưu đãi lãi suất USD dành cho khách hàng doanh nghiệp xuất nhập khẩu với quy mô lên đến 50 triệu USD, lãi suất chỉ từ 4,5%/năm;...

Tin ngân hàng ngày 14/6: Tại sao Agribank đóng cửa điểm bán vàng Hội sở chính?
Tin ngân hàng ngày 14/6: Tại sao Agribank đóng cửa điểm bán vàng Hội sở chính?

LPBank huy động thành công 80 triệu USD từ ADB; Tại sao Agribank đóng cửa điểm bán vàng Hội sở chính? Thanh toán không tiền mặt tăng trưởng mạnh…

Giá vàng hôm nay (14/6): Tiếp tục giảm nhẹ
Giá vàng hôm nay (14/6): Tiếp tục giảm nhẹ

Giá vàng thế giới hôm nay (14/6) tiếp tục giảm sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phát tín hiệu sẽ chỉ có 1 lần cắt giảm lãi suất trong năm...

Giá vàng hôm nay (13/6): Quay đầu giảm
Giá vàng hôm nay (13/6): Quay đầu giảm

Giá vàng thế giới hôm nay (13/6) giảm khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục giảm kỳ vọng cắt giảm lãi suất.

VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance