VnFinance
Thứ năm, 31/08/2023, 10:22 AM

Dự án kéo dài, có phải bổ sung đánh giá tác động môi trường?

Đánh giá tác động môi trường là việc phân tích, dự báo tác động đến môi trường của dự án đầu tư cụ thể để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó. Vậy dự án kéo dài, có phải bổ sung đánh giá tác động môi trường hay không, là thắc mắc của ông Trương Quốc Đạt (Bình Thuận).

Dự án kéo dài, có phải bổ sung đánh giá tác động môi trường?
Dự án kéo dài, có phải bổ sung đánh giá tác động môi trường?
 

Nội dung câu hỏi như sau:

Theo phản ánh của ông Trương Quốc Đạt (Bình Thuận), dự án nhà máy nước sạch công suất 10.000 m3/ngày sử dụng nguồn vốn vay ODA và vốn đối ứng của Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục dự án và UBND tỉnh phê duyệt dự án từ năm 2007.

Do nhiều nguyên nhân khác nhau nên dự án kéo dài, đến ngày 28/3/2018, UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh dự án để triển khai thực hiện và hiện nay đang thi công xây dựng công trình (đã thi công từ tháng 10/2022).

Năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã điều chỉnh chủ trương đầu tư để đổi tên dự án cho phù hợp với Biên bản ghi nhớ giữa 2 nước, đồng thời điều chỉnh thời gian thực hiện dự án.

Sau đó, UBND tỉnh đã có quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án theo các nội dung phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ. Quá trình thực hiện, công ty ông Đạt gặp khó khăn trong việc triển khai áp dụng Luật Bảo vệ môi trường 2020, ông đề nghị được giải đáp một số nội dung sau:

Dự án đã được phê duyệt từ năm 2007 và phê duyệt điều chỉnh bổ sung ngày 28/3/2018, trước ngày Luật Bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực. Nay dự án đang được triển khai thi công, vậy có cần phải lập, thẩm định và trình phê duyệt bổ sung báo cáo đánh giá tác động môi trường hay không?

Thực tế đặc thù, dự án nhà máy cung cấp nước sạch khi đi vào vận hành chỉ phát sinh một số loại chất thải: Nước thải sinh hoạt sẽ được xử lý qua công trình bể tự hoại để xử lý nước thải tại chỗ; nước rửa lọc được thu hồi vào bể thu hồi và bơm tuần hoàn tiếp tục xử lý. Riêng lượng bùn được xử lý qua cụm xử lý bùn gồm hạng mục bể xử lý bùn, bể nén bùn và nhà làm khô bùn. Bùn sau khi được xử lý sẽ được đơn vị có giấy phép của địa phương thu gom xử lý theo quy định. Trong trường hợp này, có cần phải xin giấy phép môi trường hay không?

Bộ Tài nguyên và Môi trường trả lời vấn đề này như sau:

Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng cảm ơn ông đã nghiên cứu các quy định của Luật Bảo vệ môi trường 2020 để áp dụng triển khai thực hiện. Liên quan đến ý kiến của ông, Bộ có ý kiến như sau:

Luật Bảo vệ môi trường 2020 không yêu cầu việc thực hiện đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đã được triển khai thực hiện theo quy định tại Luật Bảo vệ môi trường 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đánh giá tác động môi trường được thực hiện đồng thời với quá trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc tài liệu tương đương theo quy định tại Khoản 1 Điều 31 Luật Bảo vệ môi trường 2020 và quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường là một trong các căn cứ để cơ quan có thẩm quyền kết luận thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đối với dự án đầu tư xây dựng theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 36 Luật Bảo vệ môi trường 2020.

Căn cứ các quy định nêu trên, đề nghị quý công ty ông Đạt đối chiếu để thực hiện:

- Trường hợp dự án không thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, không thuộc đối tượng phải đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, được xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, đã được phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi trước thời điểm Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực và đã tiến hành thi công thì không phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.

- Trong trường hợp dự án thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, thuộc đối tượng phải lập kế hoạch bảo vệ môi trường mà chưa có quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành thì bị xử phạt và thực hiện các biện pháp khắc phục theo quy định tại Điều 168 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.

Đối tượng phải có giấy phép môi trường

Căn cứ quy định tại Điều 39 Luật Bảo vệ môi trường năm 2020, đối tượng phải có giấy phép môi trường bao gồm:

- Dự án đầu tư nhóm I, nhóm II, nhóm III có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải khi đi vào chính thức.

- Dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày Luật Bảo vệ môi trường có hiệu lực thi hành có tiêu chí về môi trường như đối tượng quy định nêu trên.

Do đó, dự án nhà máy cung cấp nước sạch khi đi vào hoạt động phát sinh nước thải sinh hoạt hoặc nước thải sản xuất phải được xử lý trước khi xả ra môi trường thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường theo quy định.


Cả quý 3, TP.HCM chỉ có một doanh nghiệp mở bán dự án chung cư mới
Cả quý 3, TP.HCM chỉ có một doanh nghiệp mở bán dự án chung cư mới

Ngoài một “ông lớn” bất động sản mở bán gần 3.800 căn hộ, trong quý 3 vừa qua, TP.HCM không ghi nhận dự án mới nào mở bán do các chủ đầu tư...

Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi): Đề xuất xây dựng các Nghị định
Luật Nhà ở (sửa đổi) và Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi): Đề xuất xây dựng các Nghị định

Bộ Xây dựng vừa có văn bản gửi Thủ tướng về việc bổ sung Chương trình công tác của Chính phủ năm 2023. Trong đó có đề nghị xem xét bổ sung việc xây dựng...

Thanh Hóa: Hơn 2,3 triệu đồng/m2 đất Khu đô thị phía Đông đại lộ Bắc Nam (đợt 2)
Thanh Hóa: Hơn 2,3 triệu đồng/m2 đất Khu đô thị phía Đông đại lộ Bắc Nam (đợt 2)

Ông Nguyễn Văn Thi – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký Quyết định giá đất cụ thể làm căn cứ rà soát nghĩa vụ tài chính, sau khi điều chỉnh diện tích...

Tin bất động sản ngày 4/10: Đồng Nai xử phạt chủ đầu tư dự án Gem Sky World
Tin bất động sản ngày 4/10: Đồng Nai xử phạt chủ đầu tư dự án Gem Sky World

Khánh Hòa bổ sung hàng loạt dự án lớn vào kế hoạch sử dụng đất 2023; Bình Thuận "thúc" khởi công KCN Tân Đức vốn đầu tư 1.200 tỷ đồng; Đà Nẵng...

Thị trường trầm lắng, giá chung cư Hà Nội vẫn tăng phi mã 19 quý liên tiếp
Thị trường trầm lắng, giá chung cư Hà Nội vẫn tăng phi mã 19 quý liên tiếp

Theo khảo sát, hiện giá sơ cấp đạt 54 triệu VNĐ/m2, tăng trong 19 quý liên tiếp và cao hơn 77% so với quý 1/2019.

Du lịch Hà Nội đạt đỉnh trong tháng 7, thị trường bất động sản nhà ở vẫn tồn tại nhiều thách thức trong quý III/2023
Du lịch Hà Nội đạt đỉnh trong tháng 7, thị trường bất động sản nhà ở vẫn tồn tại nhiều thách thức trong quý III/2023

Theo ông Troy Griffiths - Phó Tổng Giám đốc Điều hành Savills Việt Nam, du lịch Hà Nội đã đạt đỉnh trong tháng 7 với lượng khách nội địa theo mùa...

Thị trường bất động sản Hà Nội ghi nhận tình hình hoạt động chậm
Thị trường bất động sản Hà Nội ghi nhận tình hình hoạt động chậm

Thị trường bất động sản Hà Nội ghi nhận tình hình hoạt động chậm trong Quý 3 năm 2023 trên hầu hết các phân khúc. Chính phủ tiếp tục nỗ lực hơn trong phát triển...

TP HCM: Giá thuê văn phòng tiếp tục giảm sâu nhưng tỷ lệ trống cao
TP HCM: Giá thuê văn phòng tiếp tục giảm sâu nhưng tỷ lệ trống cao

Phân khúc văn phòng Hạng A ở TP HCM có tổng diện tích sàn còn trống khoảng 73.000 m2, và mức giá chào thuê trung bình 57,60...

Huy động vốn trái phép ở dự án 5.700 tỷ, Công ty con của Đất Xanh bị phạt 900 triệu đồng
Huy động vốn trái phép ở dự án 5.700 tỷ, Công ty con của Đất Xanh bị phạt 900 triệu đồng

Ngoài xử phạt bằng tiền, Đồng Nai yêu cầu trong thời gian 360 ngày kể từ khi nhận quyết định xử phạt, Công ty Hà An phải hoàn trả phần vốn đã huy động sai.

Gần 500 dự án bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đã và đang được gỡ vướng mắc về hành...
Gần 500 dự án bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội đã và đang được gỡ vướng mắc về hành...

Theo báo cáo “La bàn đầu tư tháng 10 – Nắm bắt cơ hội xuất hiện từ những nhịp điều chỉnh vừa qua” của khối Phân tích VNDIRECT cho biết, kể từ đầu năm đến...

Thừa Thiên – Huế: Yêu cầu kiểm tra, xác minh các đối tượng đăng ký mua nhà ở xã hội
Thừa Thiên – Huế: Yêu cầu kiểm tra, xác minh các đối tượng đăng ký mua nhà ở xã hội

Sở Xây dựng Thừa Thiên - Huế vừa có văn bản yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển Bất động sản Cotana Capital, xác minh các trường hợp...

Ca sỹ Khánh Phương và 11 người bị “đóng băng” bất động sản do liên quan đến Công ty Bất động sản Nhật Nam
Ca sỹ Khánh Phương và 11 người bị “đóng băng” bất động sản do liên quan đến Công ty Bất động sản Nhật Nam

Văn bản được ban hành sau khi Sở Tư pháp Lâm Đồng nhận được Văn bản số 9045/CSKT ngày 26/9/2023 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP.Hà Nội về việc đang điều tra xác minh vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam.

Đề xuất gia hạn trước cao điểm đáo hạn trái phiếu bất động sản
Đề xuất gia hạn trước cao điểm đáo hạn trái phiếu bất động sản

Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) vừa có Văn bản số 135/2023/CV-HoREA đề nghị Bộ Tài chính và Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận cho gia hạn...

Tin bất động sản ngày 3/10: Bình Định lãng phí hai khu đất nghìn tỷ nằm 'bất động'
Tin bất động sản ngày 3/10: Bình Định lãng phí hai khu đất nghìn tỷ nằm "bất động"

UBND cấp huyện được ủy quyền định giá đất từ 30 tỷ đồng trở lên;Nha Trang bổ sung gần 39 ha vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023; Vinhomes mua Dự án Cam Ranh...

Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội được đánh giá là hai thị trường tiềm năng về văn phòng cho thuê
Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội được đánh giá là hai thị trường tiềm năng về văn phòng cho thuê

Thị trường Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội vẫn được đánh giá là hai thị trường tiềm năng tại Châu Á với tỷ lệ lấp đầy văn phòng luôn ở mức trên cao.

Công ty bất động sản Nhật Nam lừa đảo, huy động gần 9.000 tỷ đồng
Công ty bất động sản Nhật Nam lừa đảo, huy động gần 9.000 tỷ đồng

Bộ Công an cho biết, từ năm 2020 đến 2022, Công ty Nhật Nam đã thu tổng số tiền khoảng hơn 8.941 tỷ đồng của khoảng 20.000 cá nhân, thông qua 45.525 Hợp đồng hợp tác kinh doanh (một cá nhân ký nhiều hợp đồng)...

Tin bất động sản ngày 2/10: Hà Nội kiểm định trên 1.000 nhà chung cư cũ
Tin bất động sản ngày 2/10: Hà Nội kiểm định trên 1.000 nhà chung cư cũ

Quảng Bình sắp đấu giá 49 thửa đất tại dự án Khu đô thị Sa Động; Khởi công khu đô thị gần 700 tỉ đồng tại phía Đông Nam thị trấn Đồng Mỏ Lạng Sơn...

Bất động sản kêu gọi đầu tư mới: “Bóng” nhiều “ông lớn” tại các dự án nghìn tỷ
Bất động sản kêu gọi đầu tư mới: “Bóng” nhiều “ông lớn” tại các dự án nghìn tỷ

Nhiều tỉnh, thành trên cả nước tiếp tục phê duyệt một số dự án bất động sản, khu đô thị quy mô lớn có tổng mức đầu tư lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng.

Quy định về hạn mức đất ở
Quy định về hạn mức đất ở

Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, hạn mức đất ở sẽ được xác định theo quy định về hạn mức tại từng địa phương.

VnFinance
VnFinance
9XQN
vnfinance.vn
vnfinance.vn


VnFinance