VnFinance
Thứ sáu, 19/01/2024, 10:51 AM

Năm 2023: Miễn giảm, gia hạn gần 200.000 tỷ đồng thuế, tiền thuê đất

Theo Tổng cục Thuế, năm 2023, tổng số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn, miễn, giảm ước khoảng 193.400 tỷ đồng.

Báo cáo tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2024 vừa diễn ra chiều 18/1, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Sơn cho biết, tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2023 do cơ quan Thuế quản lý đạt 1.522.818 tỷ đồng , bằng 110,9% dự toán (tương ứng vượt thu 149.574 tỷ đồng), bằng 100,3% so cùng kỳ năm 2022. Trong đó: Thu từ dầu thô đạt 61.935 tỷ đồng, bằng 147,5% dự toán, bằng 79,4% cùng kỳ năm 2022; Thu nội địa đạt 1.460.883 tỷ đồng, bằng 109,7% dự toán, trong đó: Thu thuế, phí nội địa ước đạt 1.146.701 tỷ đồng, bằng 107,2% dự toán (tương ứng vượt 77.273 tỷ đồng). 

Đáng chú ý, có 48/63 địa phương hoàn thành vượt mức dự toán được giao năm 2023; 18/20 khoản thu, sắc thuế hoàn thành vượt dự toán. 12/20 khoản thu, sắc thuế tăng trưởng so với cùng kỳ năm 2022.

 

Kết quả thực hiện các chức năng quản lý thuế cũng đạt được những kết quả đáng chú ý. Trong đó, công tác Kê khai kế toán thuế, hoàn thuế GTGT tiếp tục duy trì các dịch vụ kê khai, nộp thuế, hoàn thuế điện tử với số lượng doanh nghiệp sử dụng đạt tỷ lệ trên 99%. Tính đến cuối năm 2023 có trên 923.000 doanh nghiệp đang hoạt động, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2022. Triển khai thu nộp thuế theo mã định danh khoản phải nộp (ID).

Trong công tác thanh tra, kiểm tra thuế: toàn ngành thuế đã thực hiện được 71.328 cuộc thanh tra, kiểm tra, đạt 97,8% kế hoạch năm 2023 và bằng 99,5% so với cùng kỳ năm 2022; kiểm tra được 702.441 hồ sơ khai thuế tại cơ quan thuế bằng 91,9% so với năm 2022. Tổng số tiền kiến nghị xử lý qua thanh tra, kiểm tra là 66.114 tỷ đồng, bằng 95,6% so với cùng kỳ năm 2022, trong đó: tổng số thuế tăng thu qua thanh tra, kiểm tra là 17.307 tỷ . Có 43/63 Cục Thuế đã thực hiện đạt và vượt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2023. Còn 20 Cục Thuế không hoàn thành kế hoạch.

Thực hiện thu nợ năm 2023 đạt 45.959 tỷ đồng , tăng 48% so với cùng kỳ 2022. Một số địa phương có kết quả thu nợ khá như: Bình Định, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Phước, Hải Phòng, Hưng Yên, Thanh Hóa, Vĩnh Long, Lâm Đồng…

Về triển khai các chính sách hỗ trợ về thuế, tổng số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn, miễn, giảm trong năm 2023 ước khoảng 193.400 tỷ đồng, trong đó: số tiền thuế, tiền thuê đất được gia hạn ước đạt 115.000 tỷ đồng, số tiền thuế, tiền thuê đất được miễn, giảm ước tính khoảng 78.400 tỷ đồng.


VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance