Các công ty chứng khoán đang cho vay ký quỹ hàng chục nghìn tỷ đồng

Các công ty chứng khoán đang cho vay ký quỹ hàng chục nghìn tỷ đồng

Chứng khoán 27/11/2022, 21:26

Những công ty chứng khoán hàng đầu đều đang cho vay ký quý hơn chục nghìn tỷ đồng trong bối cảnh làn sóng bán giải chấp cổ phiếu liên tục diễn ra.

Các công ty chứng khoán đồng loạt tăng lãi suất margin

Các công ty chứng khoán đồng loạt tăng lãi suất margin

Chứng khoán 08/11/2022, 08:23

Động thái đồng loạt tăng lãi suất diễn ra trong bối cảnh dự nợ cho vay margin toàn thị trường đã tăng trở lại trong quý 3 vừa qua...