Khánh Hoà linh hoạt mở cửa để đón khách an toàn để khôi phục du lịch

Khánh Hoà linh hoạt mở cửa để đón khách an toàn để khôi phục du lịch

Tin nóng 14/01/2022, 19:09

Khánh Hoà đang dần dần khôi phục cũng như mở rộng đón khách du lịch trong 2 tháng vừa qua.