Tập đoàn Masan: Nợ ròng hơn 53.000 tỷ đồng, doanh thu và lợi nhuận lao dốc

Tập đoàn Masan: Nợ ròng hơn 53.000 tỷ đồng, doanh thu và lợi nhuận lao dốc

Doanh nghiệp 07/02/2023, 22:27

Năm 2022, CTCP Tập đoàn Masan (Mã: MSN) đạt 76.189 tỷ đồng doanh thu và hơn 4.700 tỷ đồng lãi sau thuế. Về tài chính, nợ ròng cuối năm 2022 ghi nhận 53.481 tỷ đồng,...