Topic : mua đất

Nhà đầu tư: “Mua đất chẳng bao giờ lo lỗ”

Nhà đầu tư: “Mua đất chẳng bao giờ lo lỗ”

Bất động sản 01/02/2023, 20:56

Dân gian xưa vẫn có câu “Mua vàng thì lỗ, mua thổ thì lời” có lẽ chẳng bao giờ sai, nếu nhìn về dài hạn. Bỏ tiền vào đất, chấp nhận quên 5 năm...