Topic : Nam Land

Doanh nghiệp bất động sản “rủ nhau” mua lại trái phiếu trước hạn

Doanh nghiệp bất động sản “rủ nhau” mua lại trái phiếu trước hạn

Bất động sản 11/11/2022, 15:42

Các doanh nghiệp BĐS gồm Gotec Land, Nam Land, Hưng Thịnh Land sẽ mua lại trái phiếu trước hạn với giá trị mua lại cao nhất của một doanh nghiệp lên đến 900 tỷ đồng.