HoREA đề nghị không bổ sung “quy định về thời hạn sở hữu nhà chung cư”

HoREA đề nghị không bổ sung “quy định về thời hạn sở hữu nhà chung cư”

Bất động sản 27/05/2022, 11:23

Hiệp hội Bất động sản TP HCM có báo cáo kết quả rà soát Luật Nhà ở 2014 để góp ý kiến Dự thảo Đề cương Luật Nhà ở (sửa đổi) của Bộ Xây dựng...