VnFinance
Thứ sáu, 27/10/2023, 10:20 AM

Có thời hạn sử dụng nhà chung cư nhưng không có thời hạn sở hữu nhà chung cư

Chiều 26/10, tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV, sau khi nghe 18 đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thảo luận về những vấn đề lớn, còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi), Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng đã giải trình, làm rõ một số vấn đề ĐBQH nêu.

Có thời hạn sử dụng nhà chung cư nhưng không có thời hạn sở hữu nhà chung cư
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng giải trình, làm rõ một số vấn đề ĐBQH nêu.
 

Không có thời hạn sở hữu nhà chung cư

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng ghi nhận: Các ý kiến của các đại biểu đều rất tâm huyết, trách nhiệm, đóng góp nhiều phương án, đề xuất giải pháp cụ thể để hoàn thiện dự án luật.

Chủ nhiệm Hoàng Thanh Tùng cho biết: UBTVQH đã ghi nhận đầy đủ, tổng hợp để nghiên cứu, tiếp thu và có giải trình một cách đầy đủ để hoàn thiện dự thảo Luật, trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp này.

Chủ nhiệm Hoàng Thanh Tùng đồng thời giải trình một số nội dung chính của dự thảo Luật.

Về hình thức sử dụng đất được đầu tư dự án nhà ở thương mại, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật nêu rõ đây là nội dung rất quan trọng nhưng thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đất đai và tinh thần phải bám sát Nghị quyết 18-NQ/TW để xử lý vấn đề này.

Việc quy định sử dụng đất đầu tư nhà ở thương mại phải đảm bảo quy định chặt chẽ để tránh sơ hở, dẫn đến là thất thu ngân sách do chênh lệch địa tô khi cho phép chuyển các loại đất khác, không phải đất ở sang để làm dự án nhà ở thương mại; Phải bảo đảm hài hòa lợi ích nhà nước, lợi ích của chủ đầu tư, các doanh nghiệp và lợi ích của người dân trong việc phát triển loại hình ở theo cơ chế thị trường.

Nghiên cứu, kế thừa quy định của luật hiện hành. Bởi chính quy định này mới được Quốc hội sửa đổi, xem xét bổ sung trong năm 2022.

UBTVQH sẽ tiếp tục phối hợp với Ủy ban Kinh tế, Bộ Xây dựng, Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, tiếp thu, giải trình cụ thể thêm và sẽ đưa vào quy định trong Luật Đất đai.

Về chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở cấp tỉnh, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng cho biết trong dự thảo Luật trình tại Kỳ họp 6 đã tiếp thu, chỉnh lý theo nguyên tắc: Chương trình chỉ định hướng những chỉ tiêu như sàn diện tích nhà ở, diện tích bình quân đầu người về nhà ở, nguồn vốn phát triển nhà ở… không quy định cụ thể danh mục dự án.

Đề cập đến vấn đề thời hạn sử dụng nhà chung cư và việc có quy định thời hạn sử dụng nhà chung cư hay không, Chủ nhiệm Hoàng Thanh Tùng ghi nhận còn nhiều ý kiến khác nhau. Chủ nhiệm nhấn mạnh lại quan điểm của UBTVQH và cho biết dự thảo Luật phân biệt rất rõ thời hạn sử dụng nhà chung cư với việc có quy định hay không thời hạn sở hữu nhà chung cư.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật nhấn mạnh: Đây là 2 vấn đề hoàn toàn khác nhau. Thời hạn sử dụng nhà chung cư được quy định rất rõ trong dự thảo luật. Theo đó, thời hạn sử dụng nhà chung cư được xác định khi lập đồ án thiết kế nhà chung cư. Về mặt kỹ thuật, nhà chung cư có thời hạn sử dụng 50 năm hay 70 năm… Nhưng thời hạn thực tế sử dụng nhà chung cư phụ thuộc vào các yếu tố khác, trong đó có các yếu tố tự nhiên như động đất…, chứ không chỉ phụ thuộc là thời hạn sử dụng nhà chung cư theo thiết kế. Hoặc hết thời hạn sử dụng nhà chung cư về mặt kỹ thuật nhưng do bảo dưỡng tốt, nhà chung cư vẫn có sử dụng được thì không nên đặt vấn đề phá dỡ, gây lãng phí.

Chủ nhiệm Hoàng Thanh Tùng cho biết, trong dự thảo Luật cũng đã có quy định về kiểm định chất lượng khi hết thời hạn sử dụng về yếu tố an toàn của nhà chung cư. Trên cơ sở kết luận kiểm định sẽ có đánh giá tiếp tục cho ở hay là cần phải phá dỡ nhà chung cư để xây dựng lại.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật nhấn mạnh: Không nên gắn giữa thời hạn sở hữu nhà chung cư với thời hạn sử dụng đất… Trong Luật Đất đai có quy định đối với đất ở được giao ở ổn định lâu dài, không có thời hạn. Đất của nhà chung cư thuộc quyền sử dụng đất của các chủ sở hữu. Dù thời hạn sử dụng nhà chung cư là có, nhưng chừng nào nhà chung cư còn an toàn, còn sử dụng tốt thì quyền sử dụng của chủ sở hữu chung cư vẫn được bảo đảm…

Xác định rõ đối tượng thụ hưởng nhà ở xã hội là cần thiết

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng ghi nhận các ý kiến ĐBQH đề cập đến nội dung phát triển nhà ở xã hội, nhất là quy định về đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ phát triển nhà ở xã hội…

Chủ nhiệm cho biết quy định đối tượng hưởng chính sách tại dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi được kế thừa của pháp luật hiện hành. Quy định như vậy là để đảm bảo hình thức hỗ trợ, điều kiện hỗ trợ phù hợp với từng nhóm đối tượng. Nếu quy định chung quá sẽ khó xác định hình thức hỗ trợ và điều kiện hỗ trợ.

Liên quan đến điều kiện về thu nhập của đối tượng được hỗ trợ chính sách về nhà ở xã hội, Chủ nhiệm Hoàng Thanh Tùng cho biết: Đây là vấn đến đã được trao đổi kỹ giữa các cơ quan soạn thảo, thẩm tra, chính lý dự án Luật. Trước đây, dự thảo luật quy định đối tượng thụ hưởng có thu nhập thuộc diện chưa phải nộp thuế thu nhập. Nhưng sau khi tiếp thu, chỉnh lý, các cơ quan cho rằng nội dung này cần được quy định linh hoạt hơn. Nên chăng giao Chính phủ quy định cụ thể chi tiết hơn, để bảo đảm phù hợp với điều kiện từng giai đoạn phát triển kinh tế - xã hội.

Liên quan đến nội dung Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm chủ tư dự án nhà ở xã hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng nhận định: Tại phiên thảo luận, vẫn còn các ý kiến khác nhau. Về cơ bản các ý kiến đồng tình, ủng hộ việc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam làm chủ tư dự án nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp cho công nhân thuê, nhằm thể hiện vai trò quan trọng của Tổng Liên đoàn là chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho người lao động về nhà ở. Nhưng về phương thức thực hiện còn có các ý kiến khác nhau.

Một vài ý kiến cho rằng có quy định cụ thể ngay trong luật Nhà ở. Cũng có ý kiến khác cho rằng chưa nên quy định mà triển khai thí điểm trước; đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trình phương án để Quốc hội xem xét, cho triển khai thí điểm.

Chủ nhiệm cho biết UBTVQH sẽ tiếp thu các ý kiến và tổng hợp báo cáo lại các đại biểu. Trong trường hợp quy định vấn đề này trong Luật Nhà ở thì phải có sự sửa đổi đồng bộ trong Luật Đất đai, Luật Kinh doanh bất động sản để có những quy định chặt chẽ.

Có thời hạn sử dụng nhà chung cư nhưng không có thời hạn sở hữu nhà chung cư
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành phiên thảo luận về dự thảo Luật Nhà ở sửa đổi.
 

Thận trọng với việc phát triển nhà lưu trú công nhân ngoài khu công nghiệp

Liên quan đến nội dung nhà ở nhiều tầng, nhiều căn hộ của của cá nhân, Chủ nhiệm cho biết dự thảo luật đã quy định theo hướng quản lý chặt chẽ hơn, đề cao trách nhiệm của các cấp quản lý của chính quyền địa phương.

Về vấn đề nhà công vụ, nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân…, dự thảo luật đã tiếp thu các ý kiến của Ban, Bộ liên quan để xây dựng chính sách một cách phù hợp, đầy đủ hơn.

Vấn đề xây dựng nhà lưu trú công nhân trong các khu công nghiệp với các yêu cầu cụ thể đã được quy định trong dự thảo luật và sẽ tiếp tục được tiếp thu, nghiên cứu để quy định chặt chẽ hơn.

Đối với vấn đề xây dựng nhà lưu trú công nhân ngoài khu công nghiệp, Chủ nhiệm Hoàng Thanh Tùng nhấn mạnh: Phải hết sức thận trọng, tránh bị lạm dụng chính sách. Nên chăng các doanh nghiệp bất động sản tập trung phát triển nhà ở xã hội ngoài khu công nghiệp để đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho người lao động ngoài khu công nghiệp.

Đối với các vấn đề khác, UBTVQH ghi nhận đầy đủ các ý kiến thảo luận của ĐBQH tại phiên họp toàn thể này và đề nghị các ĐBQH chưa kịp phát biểu trực tiếp xin gửi lại để UBTVQH tổng hợp, nghiên cứu, tiếp thu, giải trình tại phiên họp Quốc hội thảo luận xem xét thông qua dự án luật vào cuối kỳ họp.

Kết luận nội dung phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, tại phiên thảo luận, đã có 18 đại biểu Quốc hội phát biểu, 9 đại biểu tranh luận, còn 55 đại biểu chưa phát biểu do hết thời gian. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu chưa phát biểu gửi văn bản tới Ban Thư ký Kỳ họp để tổng hợp.

Phó Chủ tịch Quốc hội nhận định: Qua thảo luận, các đại biểu đánh giá cao việc chuẩn bị báo cáo tiếp thu, giải trình của UBTVQH; thống nhất với nhiều nội dung dự thảo luật, đồng thời cũng tham gia nhiều ý kiến hoàn thiện dự án luật.

Phó Chủ tịch Quốc hội nêu rõ: Ý kiến của các đại biểu Quốc hội đã được ghi âm, ghi chép đầy đủ. UBTVQH sẽ chỉ đạo cơ quan soạn thảo, cơ quan thẩm tra và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia để hoàn thiện báo cáo cũng như dự thảo luật trình Quốc hội xem xét, thông qua.


Đồng Nai: Dự án khu đô thị “tỷ đô” sẽ được thực hiện xuyên suốt trong 12 năm
Đồng Nai: Dự án khu đô thị “tỷ đô” sẽ được thực hiện xuyên suốt trong 12 năm

Khu đô thị Hiệp Hòa (thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) có quy mô lớn, nhiều dự án thành phần, nguồn vốn lớn nên năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tư là hết sức...

Ảm đạm mặt tiền cho thuê ở TP HCM
Ảm đạm mặt tiền cho thuê ở TP HCM

Đường phố trung tâm TP HCM những ngày đầu tháng 12 bắt đầu trang trí Giáng sinh, khắp nơi giăng đèn để chuẩn bị chào đón năm mới. Nhưng đâu đó vẫn có những...

Bắc Giang đấu thầu làm tuyến đường hơn 300 tỷ nối với Vành đai 4
Bắc Giang đấu thầu làm tuyến đường hơn 300 tỷ nối với Vành đai 4

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang vừa thông báo mời thầu Gói thầu Xây dựng đường nối ĐT296 với vành đai IV - Hà Nội...

Hà Nội: Hệ số điều chỉnh giá đất tăng tại 5 khu vực
Hà Nội: Hệ số điều chỉnh giá đất tăng tại 5 khu vực

Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 tại 5 khu vực của Hà Nội được điều chỉnh tăng so với năm 2023. Trung bình tại các quận tăng khoảng gần 17%...

Tin bất động sản ngày 7/12: Đà Nẵng kêu gọi đầu tư loạt dự án Tổ hợp căn hộ chung cư cao cấp...
Tin bất động sản ngày 7/12: Đà Nẵng kêu gọi đầu tư loạt dự án Tổ hợp căn hộ chung cư cao cấp...

Quảng Bình quy hoạch mới đô thị du lịch biển Hải Ninh hơn 755 ha; Bắc Ninh gỡ vướng dự án khu đô thị 1.500 tỷ đồng của Phú Mỹ Hưng; Bình Phước đấu giá...

Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi chú trọng đến việc bảo vệ quyền lợi của người mua nhà ở hình thành trong tương...
Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi chú trọng đến việc bảo vệ quyền lợi của người mua nhà ở hình thành trong tương...

Hàng loạt quy định về bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai đã được quy định cụ thể trong Luật Kinh doanh bất động sản sửa đổi...

Thành phố Hồ Chí Minh: Hơn 1.000 căn hộ đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai
Thành phố Hồ Chí Minh: Hơn 1.000 căn hộ đủ điều kiện bán nhà ở hình thành trong tương lai

Thông tin này vừa được Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh nêu trong báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 11/2023 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 12/2023.

Vì sao giá căn hộ phía Tây Hà Nội tới 100 triệu đồng/m2 và còn tăng tiếp?
Vì sao giá căn hộ phía Tây Hà Nội tới 100 triệu đồng/m2 và còn tăng tiếp?

Phía Tây Hà Nội với đại đô thị Smart City đang là khu vực có giao dịch sôi động bậc nhất tại thị trường bất động sản (BĐS) Hà Nội, với mức giá căn hộ...

HoREA: Đề xuất cho phép áp dụng sớm hơn quy định về NƠXH trong Luật Nhà ở
HoREA: Đề xuất cho phép áp dụng sớm hơn quy định về NƠXH trong Luật Nhà ở

Luật Nhà ở năm 2023 gồm 13 chương, 198 Điều đã được Quốc hội thông qua mới đây có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2025. Tuy nhiên, Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ...

Năm 2024, Hà Nội có 2.839 công trình, dự án thu hồi đất
Năm 2024, Hà Nội có 2.839 công trình, dự án thu hồi đất

Chiều 6/12, tại kỳ họp thứ 14, HĐND Thành phố Hà Nội khóa XVI, các đại biểu đã biểu quyết thông qua danh mục các công trình, dự án thu hồi đất năm 2024 trên...

Nhiều quy hoạch cấp quốc gia sắp được phê duyệt
Nhiều quy hoạch cấp quốc gia sắp được phê duyệt

Mới đây, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký văn bản chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, chất lượng các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050...

Vinhomes công bố chiến lược nâng tầm chuẩn sống cho cư dân
Vinhomes công bố chiến lược nâng tầm chuẩn sống cho cư dân

Ngày 6/12, Công ty Cổ phần Vinhomes công bố chiến lược nâng tầm chuẩn sống mới với nhiều đặc quyền vượt trội và các hoạt động cộng đồng đẳng cấp, văn minh nhằm kiến tạo...

Hà Nội được vinh danh 'Điểm đến du lịch thành phố hàng đầu thế giới 2023'
Hà Nội được vinh danh 'Điểm đến du lịch thành phố hàng đầu thế giới 2023'

Theo thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, mới đây, nước ta đã được vinh danh là Điểm đến Di sản hàng đầu thế giới năm 2023, Thủ đô Hà Nội...

Tin bất động sản ngày 6/12: Quảng Trị sắp khởi công khu công nghiệp hơn 2.000 tỷ đồng
Tin bất động sản ngày 6/12: Quảng Trị sắp khởi công khu công nghiệp hơn 2.000 tỷ đồng

Tuyên Quang cần gần 1.000ha đất để xây dựng nhà ở;Quảng Ngãi phê duyệt quy hoạch Khu đô thị, công nghiệp, dịch vụ gần 2.500 ha;Hải Dương đề xuất gọi vốn đầu tư...

Hàng loạt khu nhà tái định cư xuống cấp, Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra
Hàng loạt khu nhà tái định cư xuống cấp, Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra

Liên quan đến thông tin một số nhà ở tái định cư trên địa bàn Hà Nội đã xuống cấp nghiêm trọng sau nhiều năm đưa vào vận hành nhưng lại thiếu nguồn kinh phí...

Doanh nghiệp bất động sản phải trả nợ hơn 12.300 tỷ đồng trái phiếu trong tháng cuối năm
Doanh nghiệp bất động sản phải trả nợ hơn 12.300 tỷ đồng trái phiếu trong tháng cuối năm
06/12/2023 Doanh nghiệp

Trong phần còn lại của năm 2023, tổng giá trị trái phiếu sẽ đến hạn là 26.761 tỷ đồng. 46% giá trị trái phiếu sắp đáo hạn thuộc nhóm bất động sản với hơn 12.372...

Những điểm mới về nhà ở xã hội của Luật Nhà ở sửa đổi 2023
Những điểm mới về nhà ở xã hội của Luật Nhà ở sửa đổi 2023

Mới đây, Quốc hội khóa XV thông qua Luật Nhà ở sửa đổi. Những thay đổi đáng chú ý của Luật này được kỳ vọng sẽ hỗ trợ tốt cho Chiến lược phát triển...

Hà Nội: Điểm mặt những khu “đất vàng” bỏ hoang trên trục đường Trần Duy Hưng
Hà Nội: Điểm mặt những khu “đất vàng” bỏ hoang trên trục đường Trần Duy Hưng

Được xem là khu “đất vàng” khi tọa lạc tại những vị trí đắc địa trên trục đường Trần Duy Hưng. Thế nhưng, các dự án tại số 48 và 216 của tuyến đường này...

Thị trường bất động sản cuối năm: Chủ đầu tư “sôi sục”, khách mua vẫn chỉ… thăm dò
Thị trường bất động sản cuối năm: Chủ đầu tư “sôi sục”, khách mua vẫn chỉ… thăm dò

Càng gần về những tháng cuối năm, nhiều chủ đầu tư liên tục tung ra những đợt mở bán dự án mới kèm chính sách ưu đãi “bom tấn” để thu hút khách mua....

VnFinance
VnFinance
VnFinance
VnFinance
vnfinance.vn