Hơn 6.000 tỷ đồng trái phiếu bất động sản, xây dựng phát hành trong tháng 5

Hơn 6.000 tỷ đồng trái phiếu bất động sản, xây dựng phát hành trong tháng 5

Bất động sản 06/06/2024, 18:19

Trong tháng 5/2024 có 19 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ trị giá 16.695 tỷ đồng. Trong đó, ngành bất động sản và xây dựng chỉ phát hành 6.400 tỷ đồng.

Hơn 7.700 tỷ đồng trái phiếu bất động sản được phát hành trong tháng 3/2024

Hơn 7.700 tỷ đồng trái phiếu bất động sản được phát hành trong tháng 3/2024

Doanh nghiệp 07/04/2024, 19:52

Trong tháng 3/2024 có 7 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp. Trong đó, 5 đợt phát hành thuộc về các doanh nghiệp ngành Bất động sản với tổng giá trị 7.750 tỷ đồng.